Då var det dags igen för näringslivets fest

Luleå Business Award gick i fredags av stapeln igen, efter en digital variant på grund av coronapandemin. Omkring 650 personer hade anmält sig till galan, med middag, prisutdelning och underhållning. Åtta priser delades ut i olika kategorier, för att synliggöra och uppmärksamma näringslivets betydelse för Luleå. 

Här är vinnerna:

Årets företagare: ITSAB, Isakssons tryckluftservice

Årets tillväxtföretag: Unik Sweden

Årets Hållbarhetspris: HSB Norr

Årets innovation: Zpark

Årets varumärke: Bastard Burgers

Årets Guldkorn: Restaurang Waldorf

Årets kultur- och samhällsbyggnadspris: Lule Stassteater

Luleå kommuns företagarstipendium: Bondgården Bälinge

Luleå Business Awards, festen som uppmärksammar näringslivet, på Luleå Energi Arena.

Varje år prisas företag, organisationer och verksamheter som gjort det lilla extra och därigenom bidragit till att sätta Luleå på kartan.

Organisationen Företagarna delar ut utmärkelsen Årets Företagare för att lyfta och hylla Luleås företagare. Priset har delats ut i flera decennier.

Årets företagare: ITSAB, Isaksson Tryckluftservice

Motivering:

"Företaget grundades 1985 och är en viktig kugge i länets näringsliv. De servar våra basindustrier så att deras processer fungerar och har jour dygnet runt för att säkra driften. De är specialister på luft och gaser, på tryckluft, syrgas, ånga, vakuum, kompressorer och pumpar och jobbar även med medicinska gaser på våra sjukhus."

tre män med ett pris

Årets Företagare: ITSAB

Årets Tillväxtföretag: Unik Sweden

Priset tilldelas det företag inom Luleå kommun som bäst lyckats kombinera tillväxt med positiva resultat. Företaget ska ha minst tio anställda, omsätta minst fem miljoner kronor och ha avlämnat minst tre offentliggjorda årsredovisningar. Tillväxten har till största delen skett organiskt. Finanserna ska vara sunda och tillväxten ska visas genom ökad omsättning och fler anställda. Företaget ska ha verksamhet i Luleå med omnejd och ha flera kunder. Priset delas ut av Deloitte.

Motivering:

"Genom innovation och produktutveckling har Unik skapat tillväxt i sitt bolag under en tid som, minst sagt, kan beskrivas som utmanande. Vinnaren visar dock att kriser föder nya idéer och med mångfald och jämställdhet som ledord kan vinnaren på många sätt betrakta sig som… Unik."

prisutdelning

Unik Sweden är Årets tillväxtföretag.

Årets Hållbarhetspris: HSB Norr

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt för hållbarhet såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt, till exempel genom socialt ansvarstagande, energieffektivisering och miljöinnovationer. Företaget ska arbeta långsiktigt och visa en handlingskraft i det konkreta genomförandet. Årets Hållbarhetspris delas ut av av Meta.

Motivering:

"HSB Norr visar upp en holistisk syn på hållbarhet, vilket synliggörs genom deras systematiska och strategiska arbete för miljömässig och social hållbarhet. Företaget arbetar i en bransch där hållbarhet kan vara en utmaning i sig, men genom sina initiativ är de en inspiration för såväl hela branschen som för sina kunder. Bland annat har företaget flest certifierade projekt enligt miljöbyggnad silver i Luleå, vilket innebär ett tryggt, hållbart och miljövänligt boende."

prisutdelning

Årets Hållbarhetspris går till HSB Norr

Årets Innovation: Zpark

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som under året tagit fram innovation för nya lösningar och skapat en positiv förändring. Innovationen kan vara nytänkande men även en etablering av en befintlig funktion. Den ska idag vara i användning och främja social-, ekonomisk- eller miljömässig hållbarhet. Årets Innovation delas ut av LKAB och Almi.

Motivering:

"Årets innovation är inte bara en produkt eller tjänst, det är en idé och ett system där samhällsnytta, kundnytta och affärspotential går hand i hand. Den här innovationen har en positiv påverkan och svarar på vår tids största utmaning, klimatkrisen. Vår tro är att årets innovation kommer vara en långsiktig lösning och är så mycket mer än två hål i en stolpe. Det är en hel laddinfrastruktur som erbjuder en smart och hållbar lösning där vi kan ladda bilen, kontrollera kostnader, balansera elnätet och mer därtill!"

prisutdelning

Zpark är Årets innovation.

Årets varumärke: Bastard Burgers

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetat omvärldsorienterat och kommunikativt för att bygga ett varumärke som uppmärksammats nationellt och gärna internationellt. Priset är i första hand knutet till näringslivet, men kan också gå till en kulturell eller idrottslig verksamhet som betyder mycket för regionens attraktivitet. Årets Varumärke delas ut av Sparbanken Nord.

Motivering:

"Sann sitt ursprung har årets vinnare fortsatt att växa och stärka sitt varumärke. Genom en lyhörd och inkluderande kommunikation har vinnaren klarat av att vidga sin målgrupp och samtidigt behålla sin personlighet. Med stolta medarbetare som andas och lever varumärket, och genom ett engagemang för Luleås föreningsliv och unga, har man skapat ett eget sätt att vara och en lokal stolthet som följer med hela vägen när årets varumärke tar Luleå till New York."

prisutdelning

Årets varumärke är Bastard Burgers

Årets Guldkorn: Restaurang Waldorf

Priset delas ut av Advokatbyrån Kaiding som står bakom utmärkelsen som delats ut sedan 2017. Priset premierar långsiktighet och uppmärksammar företag som funnits under en längre tid.

Motivering:

"Den stabila grunden i Luleås näringsliv återfinns många gånger i led där uppmärksamhet inte hör till vardagen. Folk går till jobbet och levererar, arbetstillfällen upprätthålls och skapas, verksamheter drivs med fast hand vidare och mervärden samt glädje skapas i regionen. När detta dessutom sker under lång tid finns det en särskild anledning att uppmärksamma, högtidlighålla och fira. Årets vinnare har levererat god service sedan 1980-talet. Den här restaurangen är en gedigen verksamhet som väl symboliserar stabilitet och långsiktighet. Tack för all god mat, fina bemötanden och hög tillgänglighet."

prisutdelning

Restaurang Waldorf är Årets Guldkorn

Årets kultur- och samhällsbyggnadspris: Lule Stassteater

Motivering: "I snart fem decennier har Lule Stassteater förenat höga konstnärliga ambitioner med hjärtat på rätta stället. Oavsett kulturklimat har teatern hållit fast vid sin grundidé, att hylla annorlundaskap och stå upp för barn och barns rättigheter. Lule Stassteater är en sann kulturambassadör som berör och berikar livet mellan husen."

Kultur- och samhällsbyggnadspriset som delas ut av Galären, betyder 50 000 kronor som tilldelas den eller de personer, det företag eller den organisation som med konstnärlig gestaltning, arkitektur eller design ger staden liv.

prisutdelning

Lule Stassteater fick Årets kultur- och samhällsbyggnadspris

Luleå kommuns företagarstipendium: Bondgården Bälinge

Stipendiet syftar till att synliggöra företagare som är goda förebilder för företagare och samhället i övrigt samt bidrar till förverkligandet av Vision 2050. Läs mer i en tidigare nyhet.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Luleå Business Region och Katja Güth Laitila

Foto: Alva Thiger, Norrmedia

Logotyp