Fördjupat samarbete över gränsen

Idag har Luleå och Uleåborg ingått ett nytt samarbetsavtal med fokus på bland annat jobb och transporter. Avtalet innebär att orterna går ihop för att skapa bättre förutsättningar i den gemensamma regionen.

Luleå kommun och Uleåborgs kommun har ett samarbete sedan många år, som idag blir formaliserat med ett avtal. Avtalet visar viljeriktningen för respektive kommun och pekar ut frågor och områden att samarbeta kring. Avtalet undertecknas i samband med att en delegation från Uleåborg besöker Luleå.

Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå och Päivi Laajala, stadsdirektör i Uleåborg, undertecknade samarbetsavtalet.

- Uleåborg är vår mest strategiska partner i det Arktiska och nordiska samarbetet. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för fler jobb, investeringar och hållbar tillväxt i vår del av Europa, säger Niklas Nordström.

 

Kvinna och man

Avtalet undertecknades i Luleå av Päivi Laajala, stadsdirektör i Uleåborg och Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå.

Päivi Laajala berättar varför samarbetsavtalet är viktigt för henne.

- För Uleåborg så finns det två saker bland alla som är särskilt viktiga i avtalet. Det ena är Ten-T-korridoren, som innebär utveckling av både hamn- och järnvägstrafiken och ett holistiskt grepp på infrastrukturen. Och sen vår ansökan om att bli kulturhuvudstad 2026. Vi hoppas att vi ska få kultur också över gränserna, säger Päivi Laajala.

Även Lenita Ericson, vice ordförande i kommunstyrelsen, lyfter infrastrukturfrågan.

- Vi ser att våra länder kan knytas samman än bättre med en moderniserad infrastruktur. Därför driver vi på våra regeringar och EU för att både människor och varor lättare kan färdas längs Bottenviken och inte minst mellan Luleå och Uleåborg, säger Lenita Ericson.

Under 2020 planeras en resa från Luleå till Uleåborg för att uppdatera avtalet.

Två kvinnor och en man

Lenita Ericson, Päivi Laajala och Niklas Nordström är alla tre glada över samarbetet.

FAKTA

  • Samarbetsavtalet mellan Luleå och Uleåborg innefattar områdena tillväxt, konkurrenskraft och attraktivitet, infrastruktur och logistik, Smart Arctic samt kommunikation, marknadsföring, nätverk och intressebevakning.
  • Uleåborg är en stad i norra Finland med 250 000 invånare.
  • Ten-T står för Trans-European Transport Network och är en del av EU-kommissionens arbete med infrastruktur.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Malin Svedjeholm

Logotyp