Företagare och tankesmedja ger kommunen högt betyg

Företagare fortsätter att ge kommunens service goda omdömen, men visar samtidigt var förbättringar behövs. Luleå har även utsetts till Norrlands mest attraktiva kommun i en ny rankning.

Varje år undersöker Sveriges kommuner och landsting företagarnas nöjdhet med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövningen. Luleås NKI-värde (Nöjd kund-index) har ökat från 69 mätåret 2017 till 70 i den senaste mätningen. Samtidigt som kommunen går från godkänt till högt betyg enligt betygsskalan så har andra kommuner förbättrat sig mer än Luleå. Luleå gick från rank 109 år 2017 till rank 129 år 2018.

Norrländska tankesmedjan Framtidstanken har utvecklat ett redskap för att mäta attraktionskraften hos Norrlands 54 kommuner. Mätningen väger samman kommunernas prestationer inom 14 olika kriterier som miljö, utbildningsnivå och livskvalitet.

NKI-värde 70 innebär att företagare generellt sett är nöjda med kommunernas service. Som jämförelse får statliga myndigheter i genomsnitt ett NKI-värde på 58.

Underlag för förbättringar

Luleå kommun deltar i ett nätverk för kommunernas livsmedelsinspektörer som SKL startat, som har varit givande och lett till nya samarbeten och utbyten av erfarenheter. Luleåföretagen har höjt betyget för kommunens service inom livsmedelskontroll och servering. Däremot sjunker betyget för service och bemötande inom myndighetsområdet miljö. SKL:s undersökning är ett bra underlag för kommunen för att hitta de områden där service och bemötande behöver utvecklas.

– Avdelning Miljö och bygg konstaterar att NKI-värdet som räckte till en topp 50-plats 2012 nu inte längre räcker till att ta en plats bland de 100 första kommunerna i landet. Vi kommer att prioritera kundnöjdhet framöver genom att bland annat ordna en kurs angående bemötande. Vidare kommer vi att i större grad fånga upp företagens synpunkter för att få en bredare feedback, säger Mikael Sundvall, chef över Miljö- och byggavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen.

Luleå i topp i ny mätning

En annan signal om Luleås tillväxt- och utvecklingsmöjligheter är nya mätningen Norrank, som placerar Luleå i topp som Norrlands mest attraktiva kommun. Norrländska tankesmedjan Framtidstanken har utvecklat ett redskap för att mäta attraktionskraften hos Norrlands 54 kommuner. Mätningen väger samman kommunernas prestationer inom 14 olika kriterier som miljö, utbildningsnivå och livskvalitet.

– Luleå har en fortsatt stark position och vi ser att näringslivsklimatet är gott. Samtidigt har vi ett förbättringsarbete att göra när andra kommuner går snabbare framåt. Luleå ska alltid eftersträva att vara bättre än andra kommuner i sin service till medborgare och företag, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

FAKTA

  • Företagarnas nöjdhet mäts av SKL i deras undersökning Öppna jämförelser Företagsklimat.länk till annan webbplats
  • 171 kommuner finns med i rankingen, Luleå kommer på plats 129. Höganäs ligger högst och Kalix ligger sämst till. Boden är fortsatt bäst i Norrland med plats 10. Umeå ligger på plats 155, Skellefteå på plats 85.
  • Luleås rankning inom olika myndighetsområden: Bygg 52 (av 148 kommuner). Miljö 127 (av 128). Livsmedel 104 (av 143). Servering 57 (av 73). Mark 31 (av 55). Räddningstjänsten har för få svar för att rankas.

  • Läs mer om Luleås resultat i Norrank: http://norrank.se/resultat/länk till annan webbplats

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Luleå kommun

11 april 2019

Logotyp