Med sikte på topp 50 – så ska kommunen förbättra företagsklimatet

Ökad tillgänglighet, bättre service och tätare dialog med företagen. Det är några av åtgärderna som kommunen ska jobba mer med för att möta företagarnas behov och förbättra företagsklimatet.

Luleå ska växa och målet är 100 000 Luleåbor år 2040. En viktig förutsättning för tillväxt är ett gott företagsklimat som gör att nya företag vill etablera sig i Luleå och att befintliga kan växa. Det leder till fler arbetstillfällen och gör att fler vill och kan flytta hit.

– Goda förutsättningar för näringslivet är avgörande för att Luleå ska växa. Nu kraftsamlar kommunen och näringslivet för att ge företagarna en god service och påbörja klättringen uppåt i företagsrankningen, målet är topp 50, säger kommunalråd Carina Sammeli.

Ett gott företagsklimat är en viktig förutsättning för tillväxt. Efter att under några år ha tappat placeringar kraftsamlar kommunen nu för att vända trenden och för att öka nöjdheten bland företagarna. Målet är topp 50.

Varje år mäts Sveriges företagsklimat, både av Svenskt Näringsliv och av Sveriges Kommuner och Regioner. Efter att under några år ha tappat placeringar kraftsamlar kommunen nu för att vända trenden och för att öka nöjdheten bland företagarna.

Kommunen kraftsamlar

Kommunen satsar två miljoner kronor under 2022 till insatser för att förbättra företagsklimatet. En strategisk arbetsgrupp har fått uppdraget att samordna och driva förbättringsarbetet. Gruppen består av chefer från berörda verksamheter inom kommunen samt vd för Luleå Business Region.

Mycket har redan gjorts för att förbättra relationen mellan kommunen och företagarna. Ett exempel är Företagslotsen som det kommunala näringslivsutvecklingsbolaget Luleå Business Region har infört. Ett annat är de dialoger som kommunens miljö- och byggavdelning har haft med företagen.

Dialog, stöd och tillgänglighet på önskelistan

– Dialogerna har lärt oss mer om vad företagen tycker är viktigt. Det handlar bland annat om mer dialog, vägledning och stöd, ökad tillgänglighet och tydligare och enklare beslut, säger Patrik Wallgren, miljö- och byggchef på Luleå kommun och fortsätter:

– Vi jobbar nu aktivt med att göra en rad förbättringar för att möta företagarnas behov. I november startade vi en företagssupport för att snabbare kunna ge hjälp och service till företagare kring bygglov, tillstånd och liknande. Från februari har vi ökat tillgängligheten till våra bygglovshandläggare och vi jobbar också med att förenkla skrivelser och beslut som når våra kunder.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Illustration: Joakim Höggren

Logotyp