Förstärkt järnvägsnät viktigt för omställningen

Infrastrukturministern Andreas Carlson betonar vikten av att järnvägsnätet förstärks i norr för att möta behoven från de nya industriinvesteringarna. Under konferensen Järnvägsforum som avlutades idag hölls ett flertal möten mellan Luleås representanter, med kommunalrådet Carina Sammeli i spetsen, och beslutsfattare från regeringskansliet och Trafikverket.

Luleås kommunalråd Carina Sammeli (S) fick under konferensen Järnvägsforum på Kulturens hus i Luleå tid att prata om behovet av nya järnvägsinvesteringar med infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).

Den årliga nationella konferensen Järnvägsforum hölls den 30-31 mars i Kulturens hus och Luleå. Bland talarna fanns infrastrukturminister Andreas Carlson (KD), före detta statsminister Stefan Löfven (S), Carina Sammeli (S), kommunalråd i Luleå, Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket och Pat Cox, EU:s samordnare för utbyggnad av den europeiska stamnätskorridoren.

Bland utställarna syntes Ostkustbanan, Norrbothniabanan och ett flertal andra aktörer.

Luleå högt upp på den nationella agendan

Andreas Carlson (KD), infrastrukturminister, konstaterade det självklara när han anlände:

– För mig som infrastrukturminister handlar det just nu mycket om Göteborg och Luleå. Det ligger högt upp på den nationella agendan.

Carina Sammeli (S), kommunalråd i Luleå, var på plats och ett antal möten hölls också under dagarna för att lyfta de aktuella järnvägsfrågorna, bland annat dubbelspår Luleå-Boden, dubbelspår Malmbanan, och Norrbothniabanan.

Det fanns också plats för mer informella samtal under dagen i den utställning som hölls av intressenter som lyfter infrastrukturella behov.

Infrastrukturen avgörande för den gröna omställningen

I fredagens Dagens Industri lyfte regeringen och infrastrukturministern att de vill se ett ”snabbspår” för de strategiska järnvägssatsningarna. De vill undersöka medfinansiering med förskottering för att skynda på ett genomförande.

Carlson konstatererar i Dagens Industri att ”en god infrastruktur och transporter är helt avgörande för att Sveriges ska lyckas med den gröna omställningen”.

Trafikverket som äger en stor del av frågorna ska nu på regeringens uppdrag inleda en intensifierad dialog med regionen, berörda kommuner och andra parter för att identifiera kritiska hinder som kan riskera att bromsa de aktuella investeringarna. Trafikverket ska bland annat titta på medfinansiering med förskottering som en möjlighet att snabba på processerna.

Under konferensen medverkade även ledamöter i Trafikutskottet och representanter för berörda industrier som H2GS och LKAB.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Ronny Olovsson

Logotyp