Harrvikens marina, bygglov för industrifastigheter

Bygglov för en lagerlokal och nya kontorsytor samt yttrandet om Harrvikens marina var några av de 26 ärenden som miljö- och byggnadsnämnden behandlade på sitt sammanträde igår.

200 båtplatser och både sommar- och vinterförvaring för båtar planeras att byggas inom projektet Harrvikens Marina. Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat in ett yttrande gällande tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. Nämnden anser att det finns brister i ansökan.

Harrvikens Marina

Miljö- och byggnadsnämnden står fast vid sitt tidigare yttrande gällande tillståndsansökan för vattenverksamhet och uppläggning av muddermassor i Harrviken.

Det är mark- och miljödomstolen som har begärt in nytt yttrande över kompletteringar som har lämnats in av Harrvikens Marina AB. Miljö- och byggnadsnämnden anser att kompletteringen inte räcker och står fast vid sitt yttrande om att tillstånd bör avstyrkas. (Se tidigare artikel)länk till annan webbplats

– Vi är positiva till etableringen av en småbåtshamn om man följer gällande detaljplan. Men vi anser att det fortfarande finns brister i ansökan. Att muddra, anlägga och driva en hamn innebär en långsiktig bestående förändring för miljön och påverkan på människors hälsa. Därför är det viktigt att ett tillstånd omfattar helheten av planerade åtgärder på platsen, förklarar Maritha Meethz (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Ja till bygglov för industrifastigheter

Stålstadens aktiebolag får bygga en lagerhall på fastigheten Verdandi 1 på Lövskatan. Det beslutade miljö- och byggnadsnämnden. Ansökan avser en byggnad på ca 1 755 kvadratmeter samt parkeringsplatser.

Nämnden beviljade även bygglov för tillbyggnad på fastigheten Flygfisken 2 på Skutvikens industriområde. Det är Truncatis Fastigheter AB som vill bygga en extra våning på befintliga lokaler för att möjliggöra kontorsverksamhet för Sveaskog och Future Ordering.

Ytterligare två bygglov för industribyggnader inklusive parkeringsplatser beviljades. Det är Storheden 1:82 samt 1:54. Den ena avser lokaler för Petterssons Chark med livsmedelsproduktion och försäljning, och den andra en hall för service samt försäljning av motorfordon. BOPAJI Invest AB står bakom båda ansökningarna.

Text: Monika Aunes

Bild: Luleå kommun

15 oktober 2020

Logotyp