Kommuner i norr lockar arbetskraft i Trollhättan

Luleå kommun och Luleå Business Region deltog förra veckan på NEVS arbetsmarknadsdag i Trollhättan tillsammans med flertalet andra kommuner från Norrbotten och Västerbotten. Syftet med deltagandet var att visa upp den framtidsregion där tusentals arbetstillfällen växer fram och där en stor tillflyttning behövs de kommande åren.

NEVS bilfabrik i Trollhättan har nyligen varslat 40 procent av sina anställda, totalt 300 personer varav 200 är ingenjörer. Samtidigt har arbetsmarknadsregionerna i norra Sverige ett stort behov av kompetens - kompetens inom många sektorer och där högspecialiserad kompetens är särskilt påtalad kopplad till industrins omställning.

På bild från vänster: Fredrik Blom Piteå kommun, Monica Barck Flygare Luleå kommun, Ida-Marie Ek Bodens kommun, Linda Björk Luleå kommun/Luleå Business Region, Jörgen Pekkari Arbetsförmedlingen, Hanna Vallmark Skellefteå kommun.

Linda Björk, Luleå Business Region

– De vi träffade hade låg kännedom om utvecklingen som sker i norra Sverige så vårt deltagande väckte både stor uppmärksamhet och nyfikenhet. Även de fyrtiotal företag som närvarade på arbetsmarknadsdagen lyssnade nyfiket på det vi berättade om expansionerna, säger Linda Björk, affärsutvecklare på Luleå Business Region.

Med ett gemensamt budskap ville kommunerna berätta om nya jobbmöjligheter i norra Sverige för de varslade NEVS-anställda.

Monica Barck Flygare, Luleå kommun

– Arbetsförmedlingen samordnade och bjöd som neutral aktör in alla parter under ett färdigt koncept, vilket gjorde det möjligt för oss att snabbt samla våra krafter som en gemensam arbetsmarknadsregion, säger Monica Barck-Flygare, företagskoordinator för Kompetenslotsen Luleå kommun.

Det här var ett startskott med gemensamma insatser för kompetensattraktionen för norra Sverige. Med nätverksskapande och gemensamt engagemang är ambitionen att tillsammans rita om Sverigekartan.

Anna Broström, Luleå kommun

– Som förvaltnings- och arbetsmarknadschef blir jag lycklig över när samarbete och samverkan som detta sker på bästa sätt. Det är framförallt ett måste för att lyckas med kompetensförsörjning, säger Anna Broström, Luleå kommun.

Den grupp som samlades kring arbetsmarknadsdagen i Trollhättan planerar för fler strategiska kompetensattraktionsinsatser och välkomnar fler kommuner i Norrbotten och Västerbotten att delta i det fortsatta arbetet.

 

FAKTA

  • 2012 köptes SAAB:s konkursbo upp och ägs sedan 2019 av kinesiska Evergrande.
    Marknadsföringen av eventet i Trollhättan riktades mot Göteborgsområdet.
  • Arrangör av arbetsmarknadsdagen var Arbetsförmedlingen Fyrbodal
  • Deltagande kommuner från norr var Luleå, Boden, Piteå, Skellefteå och Umeå. Även Älvsbyn och Gällivare representerades under samma flagg.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Matilda Frölin, Luleå kommun / Camilla Bondareva, Luleå Business Region.

Foto: Monica Barck Flygare, Anders Alm

Logotyp