Lotsen som har kompetensförsörjning i fokus

Kompetenslotsen finns till för att hjälpa företag och arbetsgivare i Luleå med en effektiv omställning och rekrytering för framtidens tillväxt. Projektet har nu varit igång i drygt ett år och har visat sig ha en hållbar arbetsmodell.

– Kompetenslotsen har en modell för kompetensförsörjning som visat sig vara effektiv och bygger på samverkan och samarbete med arbetsgivare och utbildningsanordnare, säger Anna Broström, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun.

Pensionsavgångar och nya arbetstillfällen

Kompetenslotsen är ett samarbete mellan Luleå kommun och Luleå Business Region. Projektet grundar sig i en studie gjord av Luleå tekniska universitet, som visar att 15 000 personer behöver rekryteras till lediga tjänster i Luleå fram till 2030, enbart på grund av pensionsavgångar. Snart väntas också omkring 100 000 nya arbetstillfällen skapas i Norrbotten och Västerbotten, i samband med industrisatsningarna som är på gång. Kompetensförsörjningen kommer därmed att förbli en utmaning för både offentlig sektor såväl som näringslivet.

– Det är en spännande samhällsutveckling som väntar för Norrbotten och Luleå, men det kommer också innebära kompetensförsörjningsutmaningar, säger Björn Markinhuhta, uppdragsledare på Kompetenslotsen.

Monica Barck Flygare

 

Möter arbetsgivares behov

Kompetenslotsen ska vara en effektiv ingång till kommunen och förenkla kontaktvägarna för företag och arbetsgivare. Genom delprojektet Kompetensstegen finns även möjlighet att skapa utbildnings- och matchningsinsatser utifrån företagens behov.

Under året har Kompetenslotsen besökt lokala arbetsgivare och lyssnat av behoven, lotsat till rätt personer, utbildningsanordnare och övriga aktörer. Det har resulterat i att flertalet arbetsgivare fått hjälp med rekrytering och behovsanpassade utbildningar.

BD-Fisk AB är ett exempel på en arbetsgivare som hittat rätt kompetens till sin arbetsplats.

– Vi vill öppna dörrar till rätt samverkansparter och även till rätt personer. I det här fallet handlade lotsningen om att vi hittade en person som passade för jobbet, säger Monica Barck Flygare (bilden), företagskoordinator på Kompetenslotsen.

Björn Markinhuhta

BD-pop har också tillsammans med Kompetenslotsen och Yrkeshögskolan i Luleå tagit fram en ansökan med förhoppning om att starta upp en utbildning för artister, låtskrivare och producenter. I januari 2022 väntas ett besked komma.

Samverkan med näringsliv

– Styrkan med projektet är samverkan. Genom Luleå Business Region och Luleå Näringslivs branschråd får vi inspel från olika branscher, vilket är avgörande för projektets fortsatta arbete och utveckling, avslutar Björn Markinhuhta (bilden).

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Matilda Frölin

Foto: Peter Rosén/Joakim Höggren, Anders Alm

Logotyp