"Luleå + du" på Ingenjörsdagen

Ingenjörsdagen på Kulturens hus tog sin an näringslivets nya utmaningar – digitalisering, automation, den gröna omställningen och kompetensattraktion för norra Sverige. Luleå Business Region, Luleå kommun och Luleå Näringsliv deltog under gemensam flagg – ”Luleå + Du” – tillsammans med flera företag.
– Syftet är att gemensamt synliggöra kompetensbehovet i regionen, säger Linda Björk, affärsutvecklare, Luleå Business Region.

Karin Sjöö Åkeblom, VD på digitaliseringsbolaget Tromb, medverkade på Ingenjörsdagen.

Karin Sjöö Åkeblom, VD på digitaliseringsbolaget Tromb, har idag 70 personer anställda på kontoren i Stockholm, Göteborg, Luleå, Piteå och Skellefteå. Inom max två år bör de vara 100 anställda, menar hon. En utmaning är att hitta senior kompetens.
– Efterfrågan är större än tillgången. Vi behöver hjälpas åt att utveckla juniora till att bli seniora genom att de får mer erfarenhet.

För att klara den gröna omställningen lyfter Karin Sjöö Åkeblom digitalisering, automation och innovation som viktigt och att Tromb har mycket att bidra med där.
– Det kommer att krävas mycket digitala transformationer, teknisk kunskap från många experter. För att skapa en hållbar affär har ingenjören en viktig roll.

Såklart var det också mycket fokus på att knyta nya kontakter i branschen, något som Karin Sjöö Åkeblom uppskattade.
– Vi är svältfödda på techevent! Det är roligt att höra vad som är på gång, att lära nytt och träffa kollegor i branschen. Vi är så vana vid möten på Teams, här får man träffa människor på riktigt.

Studenterna är en nyckel

Sigma Industry var ett av företagen på plats i montern.
– Vi får många förfrågningar från kunder och behöver rekrytera. Studenterna är viktiga och de behöver bli en del av vårt näringsliv. Jag tror det är en stor nyckel, säger Adam Rönnbäck, sektionschef på Sigma Industry, som idag har 14 anställda konsulter i Luleå.

Adam Rönnbäck följer med stort intresse den industriella utvecklingen i länet.
– Vi vill vara partners med industrin och tillväxten där speglar också vår. Det känns fantastiskt med den gröna omställningen och att vår del av Sverige har ögonen på sig. Vi behöver hitta nya kreativa lösningar för att få personer hit, en del kanske kan arbeta på distans om de inte kan flytta. Men vi vill växa organiskt här i vår region.

Adam Rönnbäck, sektionschef på Sigma Industry

Grön, trevlig och hållbar stad

I den gemensamma montern fanns även Helena Sjaunja, sektionschef inom stadsbyggnadsförvaltningen. Även hennes avdelning behöver bli större för att hänga med när staden ska växa.
– Ska vi bygga för 30 procent fler Luleåbor så behöver vi snart vara många fler som jobbar med exploateringar, detaljplaner, stads- och landskapsutformning, samt trafiklösningar för alla trafikslagen, säger hon och fortsätter:
– Vi är med i tidigt skede för att planera staden smart. Alla behöver tänka mer hållbart för att vi ska få en trevlig stad.

Grönt, trevligt och hållbart är budskapet, även om alla inte kan lämna bilen hemma är det bra om fler väljer buss, cykel eller att promenera. Det finns en ny cykelplan antagen i juni som bland annat visar på brister och hur vi kan öka framkomligheten.
– Vi är inte bilfientliga, men blir vi 30 procent fler så behöver vi inte 30 procent fler bilar. Då får vi ingen trevlig stad att leva och bo i.

Helena Sjaunja, sektionschef inom stadsbyggnadsförvaltningen och Åsa Thomtén Jacobsson, strateg inom kompetensförsörjning.

FAKTA

  • Ingenjörsdagen ägde rum den 27 oktober på Kulturens hus.
  • Läs mer om Ingenjörsdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Deltagare i montern var: Karin Sjö Åkerblom - Tromb, Chana Svensson och Sandrine Karlsson - MindDig, Adam Rönnbäck - Sigma Industry, Åsa Tomtén Jakobsson och Helena Sjaunja - Luleå kommun, Camilla Sehlin, Tina Magito och Emmy Mörk - Luleå Näringsliv, Linda Björk - Luleå Business Region, Josefin Hedberg Larsson, Andreas Pettersson, Ville Sjögren - Meta, Daniel Enström och Sandra Ström - Mobilaris, Mats Brännström - MGB energy consulting AB

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Maria Ekman

Logotyp