Luleå Energi om elförsörjningen i den gröna omställningen

SSAB, H2GreenSteel och Hybrit är bara några exempel på alla de gröna industrier som intresserat sig av vår region. Norrbotten har blivit ett nav i den gröna omställningen och en stor anledning till det är tillgången till billig och grön energi. Hos Luleå Energi pågår ett omfattande arbete med att säkerställa framtidens elförsörjning i regionen.

För att möjliggöra omställningen krävs höga effekter och stora mängder el från förnybara källor. Malin Larsson, VD på Luleå Energi, menar att det viktigaste är att bygga en robust infrastruktur som möjliggör den effekt och tillgång på el som industrierna behöver.
– I Norrbotten har vi tillgång till energi framförallt genom närheten till vattenkraft. Det som nu saknas är en robust infrastruktur och utbyggnad av elnätet för att möta de behov som finns. Att korta tillståndsprocesserna för utbyggnaden är därför helt avgörande för framtiden.

– Vi måste se till att energianvändningen är så effektiv som möjligt och samtidigt bygga ut viss produktion för att klara detta, säger Malin Larsson, VD på Luleå Energi.

För att snabba upp processen handlar det enligt Malin Larsson framför allt om att jobba mycket mer parallellt och synkat än idag. Det finns en stor vilja att komma framåt i de här frågorna, på alla nivåer.
– Det är en helt ny nivå av samverkan mellan energibolag, industrier, kommuner, myndigheter och regering. Det finns en gemensam målbild om vad vi tillsammans håller på att åstadkomma i Norrbotten, säger hon.

Vad gäller kraftförsörjningen menar hon att industrierna också ser sin egen roll i att bidra till energisystemet, genom att exempelvis producera egen el till sina fabriker.
– För att möta framtidens utmaningar kring elförsörjningen behöver alla dra sitt strå till stacken. Industrierna tar ett stort ansvar i att bidra till lösningen på sikt, och här kan även små och medelstora företag vara med och ta sig an utmaningen. Att hoppa på tåget nu och visa hur man själv kan bidra till lösningen.

– Ett sätt att bidra till att skapa ett robust elsystem är att vara flexibel i sin energianvändning. Här ser vi en jättestor vilja till dialog och samarbete från såväl företag som privatpersoner och vi arbetar med att skapa affärsmodeller för solel, laddstoplar och batterilagring som gör att vi kan erbjuda våra kunder att bidra i energiomställningen, säger Malin Larsson.

Ambitionen är att hållbar och konkurrenskraftig el ska finnas i Norrbotten även efter att de nya industrierna är på plats.
– Vi måste se till att energianvändningen är så effektiv som möjligt och samtidigt bygga ut viss produktion för att klara detta. En stor del av svaret på både energi- och klimatutmaningarna kommer handla om att nyttja våra resurser så effektivt som möjligt. Här kan alla vara med och bidra.

FAKTA

  • Luleå Energi Elnät AB svarar för drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i Luleå kommun
  • Elnätet i Luleå kommun är sammanlagt 372 mil långt. Nästan som från Luleå till Gibraltar.
  • Tillgängligheten i Luleå Energis elnät är 99,98%.
  • Luleå Energis elnät omsätter 831 GWh årligen.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Luleå Energi/Frida Mörtsell

Logotyp