Luleå och Boden visar vägen för omställning

De industrisatsningar som väntas i norr kräver en snabb och hållbar samhällsomställning. Luleå och Boden har inlett ett samarbete för att bli en föregångsregion.

Kommunledningarna i Luleå och Boden har nyligen i en gemensam skrivelse till regeringen lyft de båda städernas förutsättningar att med människan i centrum visa på hur ny teknik och nya arbetssätt kan bidra till en snabb och grön omställning.

Målet är att gå före och visa hur en hållbar samhällsutveckling kan genomföras. Arbetssätt och innovationer kan sedan användas av andra kommuner och regioner i byggandet av hållbara samhällen.

Här ska Luleå industripark växa fram. Området består av det befintliga industriområdet Svartön och det nya området Hertsöfältet. År 2030 beräknas området vara helt utbyggd.

– Våra två städer har goda förutsättningar för att samverka och gå först. Vi blir båda stål- och vätgasstäder i en gemensam industriregion och vi ska vara hållbara i hela samhället inför framtiden, säger Luleås kommunalråd Carina Sammeli och fortsätter:

– Då krävs också en region som ska vara intressant för alla människor att leva i, bilda familj i och driva verksamhet i. Det kräver att vi samlar både myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Erfarenheterna av en sådan process kan vara av stort värde även för andra kommuner.

Fyra delområden

Det gemensamma arbetet mellan Luleå och Boden består av fyra delområden; leva och bo, kompetensförsörjning, infrastruktur samt näringslivsutveckling.

Leva och bo

Attraktiva och hållbara livs- och boendemiljöer där människor vill och kan utvecklas är en prioriterad fråga. Eftersom många människor kommer att söka sig till regionen, är en effektiv samhällsplanering och bostadsbyggande en avgörande förutsättning. Luleå kommun har redan en god planberedskap för bostäder men kommer i och med samarbetet kunna öka takten ytterligare för ännu fler bostäder i regionen.

Kompetensförsörjning

Arbetsmarknaden i Luleå- och Bodenregionen är het och investeringar på flera hundra miljarder kronor innebär att det finns ett stort kompetens- och rekryteringsbehov. Med en redan låg arbetslöshet krävs stora insatser för att lyckas. Sedan länge har näringsliv, akademi och offentlighet arbetat med kompetensförsörjningsfrågan, bland annat genom projektet Kompetenslotsen som nu i och med samarbetet kan intensifieras och breddas.

Infrastruktur

Det finns stora behov av en uppdaterad infrastruktur för att stödja omställningen, såväl för befintliga och nya aktörers tillväxt som för industrin och samhället i stort. Utöver redan pågående arbete med till exempel Norrbotniabanan och projekt Malmporten, handlar delområdet infrastruktur också om behovet av en utvecklad väg, järnväg och energiförsörjning.

Näringslivsutveckling

För en hållbar samhällsomställning och för att kunna stödja den industriella expansionen behövs ett starkt näringsliv. Genom nya plattformar för samarbete och näringslivsfrämjande arbete ska regionen bli en än mer attraktiv plats för företag att komma till och att växa i. Det kommunala bolaget Luleå Business Region ansvara för arbetet från Luleå kommuns sida.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun

Uppdaterad: 22 juni 2021

Logotyp