Luleå – robust och hållbar kommun

Luleå har ett robust näringsliv och hör till en av landets 35 mest bärkraftiga kommuner. Det visar en undersökning som Tillväxtverket har gjort om hur sårbara kommuner är vid företagsnedläggningar och andra kriser.

Det är Tillväxtverket som tillsammans med Svenskt Näringsliv har gjort undersökningen. Luleå kommer på plats 255 av 290 kommuner där 290 är mest bärkraftig och 1 är mest sårbar. Det betyder att Luleå rankas som 35:e bästa kommun i undersökningen. En god bärkraft betyder att kommunen har en hög förmåga att motstå och återhämta sig från olika störningar.

Syftet med att undersöka kommuners sårbarhet för företagsnedläggningar är att illustrera kommunernas beroende av enskilda större företag och möjligheter till omställning och utveckling. Undersökningen visar att Luleå är en bärkraftig kommun med förmåga att ställa om och klara av störningar.

Undersökningen har tittat på beroendet av enskilda företag, näringsstruktur, lokalt företagsklimat, möjlighet till arbetspendling och andelen sysselsatta. Alla faktorer tillsammans ger ett mått på kommunens bärkraft, alltså hur stor förmåga kommunen har att stå emot en stor neddragning på orten.

– Tillväxtverkets rapport bekräftar och stärker bilden av Luleå som en robust och hållbar kommun. Att vara bland de 35 mest bärkraftiga kommunerna i Sverige är riktigt bra, det visar att vi har en bra grogrund för att växa, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad och fortsätter:

– Vi genomför varje år en näringslivsanalys för att få fakta om näringslivet. Syftet är att ge kommunen underlag för beslut inom området. Den senaste analysen visar bland annat att Luleås har ett varierat och växande näringsliv med en sammansättning av branscher som är mycket bra.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosén

Logotyp