Luleås näringsliv – välbalanserat med god tillväxt

Luleå kommun har ett varierat och växande näringsliv med en sammansättning av branscher som är mycket bra. Det visar en analys av näringslivet som presenterades för kommunstyrelsen. Och det är företag med upp till 100 anställda som växer mest.

Företag med upp till 100 anställda ökar mest i Luleå och den bransch som växer mest är företagstjänster. Flest antal anställda finns inom byggnadsindustrin, detaljhandeln och företagstjänster.

Konsultföretaget Bisnode har på uppdrag av Luleå kommun gjort en analys av kommunens näringsliv under perioden 2015 till 2020. Syftet är att ge kommunen underlag för beslut inom området. I analysen ingår inte offentliga verksamheter.

Balans i näringslivet

Analysen visar att Luleå har en mycket jämn branschbalans vilket ger goda förutsättningar för långsiktig tillväxt.

Näringslivet växer ungefär som i övriga Sverige. Däremot är tillväxten i antal anställda lägre än riket vilket kan förklaras med att utvecklingen för större företag (över 100 anställda) har varit sämre under perioden, både vad gäller förädlingsvärdet och antal anställda. Även pandemin har påverkat näringslivet och det är främst besöksnäringen som har drabbats i Luleå.

Mindre företag ökar mest

Under åren 2015 till 2020 ökade antalet företag i Luleå med 26 procent, från 3 360 företag till 4 250. Det är främst företag med upp till 100 anställda som ökar mest. Flest antal anställda finns inom byggnadsindustrin, detaljhandeln och företagstjänster.

Den bransch som växer mest är företagstjänster, både i antal anställda och i antal företag. Näst störst är byggbranschen.

– Det är positivt att vi har en så jämn branschbalans i Luleå och det känns lovande för framtiden. Vi har fortfarande en stor utmaning i att hitta arbetskraft och kompetens och det är något vi behöver jobba vidare med, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Tomas Bergman

Logotyp