Luleå stadskärna har goda framtidsutsikter

I konsultbolaget WSP:s undersökning av framtidsutsikterna för svenska stadskärnor rankas Luleå på plats 10. Positiv befolkningsökning, hög andel sysselsatta inom kunskapsintensivt näringsliv och god ekonomi bland de boende i staden är områden som är viktiga i undersökningen.

Det är första gången en studie av det här slaget görs i Sverige. För att försöka förstå vad som skapar en ekonomiskt stark stadskärna har WSP analyserat 67 mellanstora till större stadskärnor utifrån bland annat demografi, ekonomi, arbetsmarknad och utbildning. På första plats hamnar Jönköping, med Luleå på en god tionde plats.

Luleå stadskärna placerar sig på plats 10 i Stadsbarometern.

– Det har historiskt varit stort fokus på att enbart stärka handeln i stadskärnorna. Vi menar att det är viktigt att inse att stadsutveckling handlar om att stärka staden i sin helhet och även stärka den omkringliggande regionen. Går det bra för staden går det bra för regionen och vice versa, säger Fredrik Bergström, ekonomie doktor och affärsområdeschef på WSP.

WSP har rankat stadskärnorna utifrån tio olika parametrar och skapat ett index som de kallar Stadsbarometerindex. Det kan användas till att jämföra stadskärnor, men kan också bidra med insikter kring vilka faktorer som är mest betydelsefulla för att skapa en ekonomiskt framtidssäkrad stadskärna.

– Det är väldigt positivt att Luleås stadskärna rankas så högt bland så många andra svenska stadskärnor. Det visar att vi har väldigt goda förutsättningar att utveckla vår stadskärna ännu mer med en ökad samverkan mellan kommunen, fastighetsägare, Visit Luleå och andra näringsidkare och intressenter, säger Nataliia Hammarberg, strateg på kommunstaben.

FAKTA

Text: Susanne Lundblom

Foto: Luleåfotograferna, Joakim Höggren

11 oktober 2019

Logotyp