Malmporten: Thomas förbereder hamnens största upphandling

Thomas Stubbfält har bara jobbat som samordnande byggledare i två månader men är redan i full gång med att ta fram Luleå Hamns största upphandling någonsin.

– Eftersom jag har jobbat inom entreprenad i så många år så ville jag testa något nytt. Projekt Malmporten lät som ett spännande projekt dessutom har jag haft en önskan att flytta tillbaka till Norrbotten, det känns härligt att få landa efter många år söderöver, säger Thomas.

Thomas Stubbfält förbereder upphandlingen av en 1 068 meter kaj som ska byggas ute i Strömören

Thomas har lång erfarenhet inom bland annat entreprenadupphandlingar och att jobba med stora projekt är inget nytt för honom. Som exempel har han arbetat på ett vattenkraftverk i Kashmir i norra Indien, renoverat ett kraftverk i Zambia och jobbat fyra år med Öresundsbroprojektet. Förutom längtan till Norrbotten och att få fortsätta karriären med ännu ett stort projekt just i Luleå, där han tidigare studerade till civilingenjör, var en bidragande orsak till att han sökte jobbet.

Fokus upphandling

Nu lägger Thomas mest tid på att förbereda upphandlingen som fokuserar på kajentreprenaden och uppfyllnad av kajområdet. Förhoppningen är att upphandlingen kan annonseras kring årsskiftet men det är mycket att göra fram till dess.

– Den här upphandlingen är Luleå Hamns största, det är en 1 068 meter kaj som ska byggas ute i Strömören. Att få vara den som tar fram själva upphandlingsdokumenten känns viktigt, det kommer fungera som ett styrdokument för mig när kajen väl ska byggas, säger Thomas.

Samverkan blir en viktig del i rollen som samordnande byggledare. Det är många olika aktörer som berörs under Malmportens genomförande. Bland annat Sjöfartsverket som ansvarar för den omfattande muddringen av farlederna. Även aktörer med verksamhet inom området, exempelvis SSAB och LKAB kommer att påverkas. Att arbeta proaktivt och fånga upp frågor under arbetets gång blir därför en viktig del för Thomas.

– Under projektets genomförande kommer jag att vara den upphandlade entreprenörens närmsta kontaktperson. Jag kommer att bevaka och följa upp arbetet så att allt blir utifrån vad som är upphandlat. Förhoppningen är att vi ska arbeta som ett team tillsammans med entreprenören, berättar Thomas.

Även om huvudfokus just nu ligger på att bli klar med upphandlingen så längtar Thomas extra mycket till den dag entreprenören påbörjar sitt arbete.

– Den dagen kommer vara speciell! Att få vara med och arbeta i projekt Malmporten känns både spännande och utmanade. Dessutom brinner jag för Norrbotten och det känns extra kul att få avsluta karriären med ett mega projekten här i Luleå, avslutar Thomas.

FAKTA Malmporten

  • Projekt Malmporten är ett samarbete mellan Luleå Hamn AB, Luleå kommun, Sjöfartsverket och Trafikverket.
  • Luleå Hamn och Sjöfartsverket genomför projektet.
  • Projekt Malmporten ryms inom visionen Klimatneutralt Sverige 2045.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Projekt Malmporten

Logotyp