Markförsäljning på Svartön möjliggör expansion av Luleå Hamn

För att utbyggnaden av Luleå Hamn, samt uppförande av LKAB:s planerade industripark, ska kunna genomföras kommer Luleå kommun att sälja närmare 90 hektar mark på Svartön.

Den gröna omställningen i Norrbotten börjar ta form på allvar och Luleå Hamn kommer att ha en viktig funktion och hantera stora godsvolymer till och från hamnen. Hamnområdet måste expanderas för att möta denna utveckling och två stora hamnprojekt, Malmporten och Framtidens hamn, jobbar med detta. Luleå kommun säljer därför nu markområden för att projekten ska kunna genomföras.

Skissen visar en konceptbild för LKAB:s framtida industripark, där nya byggnader är markerade i blått.

karta

Kartbild 1. De fyra markområden som Luleå kommun säljer till Luleå Hamn.

Beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har beslutat att Luleå kommun ska genomföra försäljning av fastigheten Svartön 18:21, del av fastigheten Svartön 18:17 samt del av Hertsön 11:1 till Luleå Hamn AB samt deras dotterföretag.

Försäljningen indelas i fyra olika avtal

 1. Delområdena 3, 4, 6a-b (Blå färg i kartbilden ovan)
 • Områdena är kopplade till Markanvisningsavtalet med LKAB och projekt Malmporten, som sedan ska säljas till LKAB. 
 • Säljare är Luleå kommun och köpare är Luleå Hamns dotterföretag 1.
 • Yta: cirka 35 hektar
 • Pris: cirka 65 miljoner kronor
 1. Delområde 6c – Sandskärs kaj (Gul färg i kartbilden ovan)
 • Området är kopplat till markanvisningsavtalet med LKAB och projekt Malmporten, som sedan ska säljas till LKAB.
 • Yta: cirka 1,8 hektar
 • Pris: cirka 1,5 miljoner kronor
 1. Skvampen (Grön färg i kartbilden ovan)
 • Resterande område som är kopplat till projekt Malmporten. 
 • Säljare är Luleå kommun och köpare är Luleå Hamn AB. 
 • Yta: cirka 31 hektar
 • Pris: cirka 20 miljoner kronor
 1. Del av Uddebovägen (Röd färg i kartbilden ovan)
 • Områdena avgränsar Uddebovägen och följer huvudsakligen befintlig fastighetsgräns. Området inkluderar även Svartön 18:21.
 • Säljare är Luleå kommun och köpare är Luleå Hamn AB.
 • Yta: cirka 22 hektar
 • Pris: cirka 65 miljoner kronor

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Bild: LKAB/Stark Arkitekter/Fredrik Alm

Logotyp