Miljardbehov i hamnen – förslag på finansieringslösning

Luleå Hamn ska byggas ut för att vara logistiknavet i den gröna omställningen. Det planeras för allvädersterminaler, coilshotell, hamnplaner och skrotgårdar samt ny järnväg. För att möjliggöra detta krävs det en finansieringslösning. Nu finns det ett förslag som politiken ska ta ställning till. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom förslaget på sitt sammanträde den 24 april. 

Investeringsbehovet i Luleå Hamn är väldigt stort när hamnen blir logistiknavet för den gröna omställningen. Till exempel behövs allvädersterminal, coilshotell och järnväg för att frakta det gröna stålet.

Investeringsbehovet kan uppgå till sju till tio miljarder kronor, exklusive projektet Malmporten, och detta är helt omöjligt för kommunen och kommunkoncernen att klara av egen hand.

En arbetsgrupp har undersökt flera alternativ eller modeller för samverkan och kommit fram till att en koncession kan vara rätt väg att gå. Förslaget till beslut är att fullmäktige ger Luleå Hamn AB i uppdrag att ta fram en modell för koncession och samverkan där flera aktörer designar, bygger, finansiera, driftar och underhåller det som ingår i koncessionen.

– Med tanke på att använda skattemedel på rätt sätt samtidigt som vi behöver möjliggöra för hamnens expansion låter en lösning med koncessionsmodellen som gångbar, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Bild: Luleå kommun

Uppdaterat 24 april 2023

Logotyp