Näringslivsanalys: bra tillväxt i Luleå

Näringslivet i Luleå kommun har en bra tillväxt jämfört med övriga Norrland, men lägre tillväxt jämfört med Sverige. Det framgår av en analys som konsultföretaget Bisnode presenterade på kommunstyrelsens arbetsutskott idag.

byggarbetsplats med kran

Byggindustrin har störst jobbtillväxt i Luleå.

Luleå kommun har en bra branschmix, störst jobbtillväxt inom bygg samt störst företagstillväxt inom företagstjänster. Under åren 2011–2016 ökade antalet anställda i arbetslivet med drygt 2100 personer, jämfört med en befolkningsökning på 800 i arbetsför ålder 20–64 under samma period. Tillväxten mellan 2016 och 2017 var mindre jämfört med tidigare år.

– Luleå växer bra men ändå inte som vi borde göra om vi jämför oss med andra. Analysen visar ett tydligt tillväxthinder med brist på arbetskraft. Så det behöver vi ta till oss för fortsatt utveckling, förklarar kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

Analysen av näringslivet har gjorts under flera år för att kunna ge bra underlag för beslut inom området.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Frank Rizo

03 december 2018

Logotyp