Nya studenter välkomnas med gratis busskort

Nu anländer vårens nya studenter till Luleå tekniska universitet och kommunen välkomnar dem med gratis busskort. Det är en del av den kampanj som ska få nya studenter att folkbokföra sig i Luleå och förhoppningsvis stanna kvar i staden.

En majoritet av studenterna börjar sina studier i samband med höstterminen, men Luleå tekniska universitet tar även emot nya studenter när vårterminen börjar. I år var det närmare 300 förväntansfulla ungdomar som välkomnades på studiestarten den 20 januari.

Roger Jönsson, kommunikationschef på Luleå kommun, hälsade vårterminens nya universitetsstudenter välkomna till Luleå med ett erbjudande om gratis busskort.

Luleå kommun var på plats med sitt erbjudande om gratis busskort i fyra månader till alla förstaårsstudenter som är eller blir folkbokförda i Luleå. En möjlighet för studenterna att upptäcka andra delar av Luleå utöver universitetsområdet.

Studenterna är viktiga för ett växande Luleå. Kommunen ser gärna att de stannar kvar efter avslutade studier då både näringslivet och offentlig sektor har stort behov av arbetskraft. Eftersom varje folkbokförd person genererar cirka 50 000 kronor per år i statsbidrag till kommunen är det också viktigt att så många studenter som möjligt folkbokför sig här.

Text och foto: Susanne Lundblom

20 januari 2020

Logotyp