Politiskt ja till Hybrit i Luleå

Planerna för Hybrits utveckling i Luleå går framåt. I dag ställde sig ett enigt arbetsutskott bakom kommunens remissvar gällande byggnation och drift av den planerade demonstrationsanläggningen. Signalen från politiken är därmed tydlig - Luleå kommun stödjer en fortsatt etablering.

Hybrit Development AB driver i dag ett pilotprojekt för att utveckla en process för framställning av fossilfritt stål. Testverksamheten bedrivs på Svartön. Nästa steg förväntas bli etableringen av en ny demonstrationsanläggning. Just nu genomför bolaget samråd med olika berörda intressenter i Luleå och Norrbotten.

Hybrit development AB för grönt ljus för fortsatt etablering i Luleå. Bild från samtalscaféet i Luleå den 15 september. Deltagarna representerade bland annat kommunen, Region Norrbotten, Länsstyrelsen och Hybrit AB..

Hybrit development AB har tidigare i höst bjudit in kommunen till samråd om byggnation och drift av en demonstrationsanläggning. Luleå kommun har fått möjlighet att lämna ett yttrande gällande avgränsningssamrådet.

Kommunstaben har tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen samordnat kommunens synpunkter och tagit fram ett förslag till remissvar. Remissvaret är även samordnat med de kommunala bolagen som berörs av en etablering.

Politiskt ja till fortsatt etablering

Kommunstyrelsens arbetsutskott valde i dag att ställa sig bakom förslaget. Riktningen från politiken är därmed tydlig.

- Vi är helt eniga i frågan och välkomnar Hybrit till Luleå, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande.

Samråd och dialog

Just nu pågår samråd med olika företag och organisationer som kan beröras av en eventuell nyetablering. Det gäller bland annat kommunen, olika föreningar och även privatpersoner. Den 15 september arrangerades ett samtalscafé i Luleå med inbjudna representanter från kommunen, bolagen, länsstyrelsen och Region Norrbotten.

Lenita Ericson var en av deltagarna:

- Vi har en stor samsyn i Luleå och i Norrbotten kring Hybrits etablering. Vi ser det som en fantastisk möjlighet och tillsammans kommer vi att stötta projektet på bästa sätt.

FAKTA

  • HYBRIT är en förkortning för ”HYdrogen BReakthrough Ironmaking Technology”
  • HYBRIT-initiativet startades av ägarbolagen LKAB, SSAB och Vattenfall våren 2016
  • Hybrit arbetar nu med att utveckla tekniken med fossilfri ståltillverkning i olika pilotanläggningar

Text: Malin Taavola

Bild: Hybrit, Luleå kommun

14 september 2020

Uppdaterad 16 september

Logotyp