Regeringen ger klartecken till utbyggnad av Luleå hamn

Regeringen beslutade på torsdagen om så kallad byggstart för muddringsprojektet Malmporten. Det innebär att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla entreprenad för detta projekt.

Syftet med projektet Malmporten är att anpassa hamnen för att kunna ta emot större fartyg och därmed öka kapaciteten.

– Vi gör rekordstora satsningar på infrastrukturen i hela landet. Investeringarna i Luleå hamn är viktiga för hela Sverige, inte minst för att stärka konkurrenskraften. Det här skapar jobb och framtidstro, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

fartyg lastas i hamnen

Även de största fartygen ska kunna anlända Luleå hamn med full last i framtiden. Fartyget Nordic Oasis kunde vid detta tillfälle bara lasta 51 000 ton. Resterande 20 000 ton fick lastas på djupare vatten med hjälp av flera mindre fartygstransporter.

– Det är ett glädjande besked att regeringen beslutat om Malmporten. Investeringen är viktig för den gröna omställningen av industrin, och är helt rätt i tiden, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S). 

Muddringen tredubblar kapaciteten

Regeringen beslutade i den nationella infrastrukturplanen 2018–2029 att satsa på en utbyggnad av Luleå hamn. Torsdagens beslut innebär att regeringen nu ger klartecken för att påbörja en utbyggnad av Luleå hamn.

Malmporten beräknas kosta sammanlagt 2,7 miljarder kronor. 1,3 miljarder kronor investerar Luleå Hamn (med Luleå kommun som borgen) och 1,3 miljarder tillskjuter staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket. Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt genom tiden som möjliggör att hamnens kapacitet tredubblas genom att större fartyg kan anlända och lastas fullt.

FAKTA Malmporten

  • Är en av Luleås största infrastrukturprojekt med en planerad totalkostnad på 2,7 miljarder kronor.
  • Samarbetsprojekt mellan Luleå Hamn AB, Sjöfartsverket och Trafikverket
  • Luleå hamn är strategiskt prioriterad hamn av EU. Cirka 90 procent av unionens egen järnmalmsproduktion kommer från malmfälten i Norrbotten, varav cirka 30 procent hanteras via Luleå hamn.
  • Inom projektet ingår muddring av djupare farled och ny djupham för att öka lastkapaciteten.
  • Farled och ny djuphamn muddras och fördjupas med cirka sex meter till ett maximalt djupgående av 15 meter. 22 miljoner kubikmeter muddermassor, motsvarande cirka 37 fyllda Globenarenor.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Regeringen, Katja Güth Laitila

Foto: Jakob Nilsson, Brightnest

Logotyp