Samråd för Hybrit

Inom projektet Hybrit har SSAB, LKAB och Vattenfall inlett ett samarbete för att utveckla teknik för fossilfri järn- och stålframställning. Hybrit genomför nu samråd om byggnation och drift av en demonstrationsanläggning för eventuell placering på Svartön/Hertsöfältet.

En pilotanläggning för Hybrit tas i drift under 2020. En demonstrationsnläggning planeras att uppföras. Två lokaliseringsalternativ är Luleå och Gällivare. Samråd pågår.

Syftet med samrådet är att få synpunkter som kan vara till nytta vid utformningen av anläggningen och vid framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning.

Utställning Vetenskapens hus

Som en del av samrådet finns en utställning med information om HYBRIT, demonstrationsanläggningen och om det pågående samrådet på Vetenskapens hus.

Utställningen är tillgänglig enligt lokalens ordinarie öppettider och är uppsatt fram till den 15 september.

På torsdagar mellan 11-13 finns representanter för Hybrit på plats för att lyssna på synpunkter och svara på frågor.

FAKTA Samråd

  • Det finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter i anslutning till utställningen.
  • Man kan även skicka e-post med frågor eller synpunkter till samrad@hybrit.se.
  • Mer information om demonstrationsanläggningen och samrådet finns på www.hybritdevelopment.se
  • Läs även artikel Framtidens stål i Luleå

Text och foto: Åsa Bäcklin, Hybrit

21 augusti 2020

Logotyp