Så tycker unga om Luleå

Närheten till naturen, tryggheten och utbudet av universitetsutbildningar. Det är Luleås styrkor enligt en undersökning om hur unga i åldern 18–35 år ser på Luleå som bostadsort. Luleås svagheter är att det upplevs svårt att hitta bostäder och intressanta jobb.

Det är femte året i rad som Luleå kommun har frågat unga vad som är viktigt vid valet av bostadsort, och hur väl det överensstämmer med deras bild av Luleå. I undersökningen ingick 602 personer jämnt fördelade mellan tre grupper: nyligen inflyttade till Luleå, nyligen utflyttade från Luleå samt Luleåbor sedan minst tio år. Drygt en fjärdedel av de som svarat är studenter, en fjärdedel har barn.

Det viktigaste för unga kvinnor vid valet av bostadsort är enligt undersökningen att platsen är trygg, präglas av jämställdhet och öppenhet samt att det finns intressanta jobb.

De faktorer som de unga anser vara Luleås styrkor respektive svagheter känns igen från tidigare undersökningar.

Trygghet viktigt för unga

Trygghet har blivit allt viktigare för målgruppen vid val av bostadsort. Hela 90 procent av inflyttarna värderar trygghet högt. Skillnaden mellan hur viktigt det är med trygghet och hur väl det överensstämmer med Luleå har i år blivit något större.

Bland utflyttarna är intressanta jobb och goda kommunikationer viktigt. De som bott längre i Luleå prioriterar bra barnomsorg och skola samt närhet till släkt och vänner.

Bilden att det är svårt att hitta bostäder och intressanta jobb i Luleå finns fortfarande kvar. Värt att notera är att de som flyttat in till Luleå tycker det är lättare att få bostäder än övriga grupper.

Unga kvinnor värdesätter jämställdhet och öppenhet

Den största skillnaden mellan könen handlar om att platsen präglas av jämställdhet och öppenhet. Nio av tio kvinnor tycker det är viktigt vid valet av bostadsort i jämförelse med männen där siffran ligger på 75 procent. Drygt hälften av kvinnorna och 63 procent av männen tycker påståendet stämmer väl in på Luleå.

Skillnaden mellan hur viktigt jämställdhet och öppenhet är vid valet av bostadsort och hur väl det stämmer in på Luleå blir då 38 procentenheter för kvinnorna och 12 procentenheter för männen.

Luleå som framtidsort

Undersökningen har även ställt frågan hur sannolikt det är att man bor i Luleå om tio år. Utöver de utflyttade är det studenter och ungdomar i åldern 18–24 år som är mest tveksamma till att bo i Luleå i framtiden. Andelen positiva i båda dessa grupper har dock ökat. 43 procent av studenterna och 47 procent av 18–24-åringarna tror att de bor i Luleå om tio år.

Mest positiv är gruppen som är Luleåbor sedan tio år eller mer; 88 procent vill stanna kvar i Luleå. En ökning med tio procentenheter sedan förra årets undersökning.

Viktigast vid valet av bostadsort:

 • Det är tryggt där jag bor, 88 %
 • Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet, 80 %
 • En känsla av att platsen utvecklas positivt, 79 %
 • Lätt att hitta intressanta jobb, 79 %
 • Goda kommunikationer till och från platsen, 70 %

  Genomsnitt för all grupper.

Stämmer väl in på Luleå:

 • Nära till naturen, 88 %
 • Ett bra utbud av universitetsutbildningar, 77 %
 • Det är tryggt där jag bor, 72 %
 • Stort utbud av idrott, 67 %
 • Goda kommunikationer till och från platsen, 59 %

  Genomsnitt för all grupper.

Följande faktorer har störst skillnad mellan hur viktiga de är vid val av bostadsort och hur väl de stämmer in på Luleå:

 • Lätt att hitta intressanta jobb. Differens 52 procentenheter.
 • Lätt att få bostad. Differens 39 procentenheter.
 • Bra barnomsorg. Differens 28 procentenheter (en stor andel av utflyttade och inflyttade har svarat "vet ej" på denna fråga, därav större skillnad).
 • En känsla av att platsen utvecklas positivt. Differens 26 procentenheter.
 • Bra grund- och gymnasieskola. Differens 26 procentenheter (en stor andel av utflyttade och inflyttade har svarat "vet ej" på denna fråga, därav större skillnad).

  Genomsnitt för alla grupper.

FAKTA

 • Undersökningen genomfördes som 602 telefonintervjuer 14 september till 13 oktober 2021 av företaget Ipsos på uppdrag av Luleå kommun.
 • I undersökningen ingick 602 personer: nyligen inflyttade till Luleå (200 personer), nyligen utflyttade från Luleå (200 personer) samt Luleåbor sedan minst tio år (202 personer).
 • Läs hela rapporten här. Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Susanne Lundblom

Foto: Shutterstock

Logotyp