Sockerbitseffekten: fler vill vara med

Luleå kommun samverkar med olika aktörer för att driva på den gröna omställningen med tusentals nya jobb i norr. En viktig aktör är regeringens särskilda samordnare som fungerar både som länk mellan aktörerna och som koordinerar insatserna som görs på nationell, regional och lokal nivå. Det är Peter Larsson, senior rådgivare vid Sveriges ingenjörer och ledamot av Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin. Vårt Luleå fick en kort pratstund med honom.

Hur fick du uppdraget?

– Det var näringsministern Ibrahim Baylan som tog kontakt med mig och undrade om jag utifrån min erfarenhet kunde åta mig uppdraget. Jag hade väl egentligen tänkt att trappa ner men det här var alldeles för spännande för att tacka nej till.

Regeringens särskilda samordnare Peter Larsson är länken mellan aktörerna som berörs av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och Västerbotten.

Du säger ”nu vänder vi Sverigekartan upp och ner”, vad menar du?

– Nord och syd spelar stor roll i vårt sätt att tänka. Många västerbottningar och norrbottningar som jag har pratat med säger ”Vi här i norr”, då ligger det en värdering i att vi inte är som de andra delarna av Sverige. Det bekräftar också lite bilden av att man i södra Sverige tror att arbetslösheten är extremt hög i norra Sverige, trots att det är den lägsta. Och den 180-graders svängen, att vända på perspektivet, det handlar om att de riktigt stora och intressanta investeringarna äger rum i dessa två län.

– Jag brukar säga i mina större föreläsningar, lite på skoj, men som har en lite allvarlig underton ändå, och det är att den koloniala tiden är förbi*. Vi kommer att gå mot en tid där allt fler av resurserna kommer att förädlas i norra Sverige. Och när man får ett högre förädlingsvärde så ökar också värdet och sysselsättningen.

– Men en sak som jag skulle vilja framhålla nu är att vi inte bara är fokuserade på det som kommer utifrån utan att vi även undrar: Vad kan vi göra själva? Vad finns det för intressant runt husknuten som går att utveckla?

skärmdump från en intervju via dator

"Ännu fler vill vara där det händer, jag kallar det för sockerbitseffekten", förklarar Peter Larsson i intervjun med Vårt Luleå.

Tidigare hette det: Alla måste söderut, är vi där att nu måste alla norrut?

– I alla fall rätt många fler. Jag stack ju ut ganska tidigt och sa att vi måste sätta en siffra på det här. Om man omvandlar de stora investeringar som görs då har man sagt att det är 15 000 direkta nya jobb. Men sen så kommer ju det jag kallar för sockerbitseffekten, alltså ännu fler vill vara med, antingen för att man har en verksamhet som är ganska närliggande eller för att man vill vara just där det händer. Och sen så kommer den kommunala expansionen och tjänstesektorns expansion.

Ligger det i pipen att folk som flyttar norrut sponsras på samma sätt som då när folk flyttade söderut?

– Om man är lite besvärligt så är det för enkelt om man skulle överföra 1960- och 70-talet till 2020-talet. Människan är annorlunda. Då handlade det väldigt mycket om jobb, att öka sina inkomster. Jag tror det man främst bör fokusera på är kvalitén. Vi vet att en bra och tillgänglig skola och förskola är viktiga lokaliseringsfaktorer. Även närheten till natur, närheten till andra typer av verksamheter. Så det är snarare sådana kvalitetsaspekter som är avgörande än om man skulle få ett flyttbidrag.

Vad bidrar regeringen med?

– Det är att kunna utnyttja de system som redan finns, när det gäller vuxenutbildning och yrkesutbildningen. Det kommer att komma satsningar på infrastrukturen, inte bara Norrbotniabanan, utan det handlar om Malmbanan och E4:an. Vi kommer att se en omsvängning genom att det blir en expansion norrut istället för stagnation. Hösten kommer att vara lite avgörande.

*Den koloniala tiden syftar till debatten om ett Norrland som exploateras utifrån sina råvaru- och naturtillgångar där vinsterna tillfaller de södra delarna. Har sitt ursprung i citatet ”I Norrland, hava vi ett Indien inom våra gränser, bara vi rätt förstå att utnyttja det” som rikskanslern Axel Oxenstierna uttalade under 1600-talet.

FAKTA Den gröna omställningen

  • Prognoser visar att industrisatsningarna i Norrbotten och Västerbotten tillsammans kan skapa 100 000 nya jobb i hela regionen de kommande åren.
  • Investeringar i miljardklassen planeras i bland annat ett nytt stålverk i Boden, batterifabriken i Skellefteå och Hybrit-anläggningen för fossilfritt stål i Malmfälten.
  • I Luleå är industriparken Hertsöfältet en viktig del i omställningen, där ska bland annat batterianoder tillverkas.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Peter Rosén/Luleå kommun, Pernilla Pettersson/Sveriges Ingenjörer

Logotyp