SSAB och Luleå kommunkoncern tecknar avtal inför fossilfri industriell omställning

SSAB, Luleå kommun och dess bolag har nu kommit överens om att gemensamt skapa långsiktiga, och hållbara helhetslösningar för en fossilfri industriell omställning. Parterna ska teckna en avsiktsförklaring som skapar goda förutsättningar för ett fossilfritt Luleå och SSAB:s omställning.

SSAB och Luleå kommunkoncern förbinder sig att samverka kring tillgång till terminal och lager i hamnen, planering av ny väg och järnväg, vatten samt energisystem. För att skapa förutsättningar för den fossilfria omställningen krävs att flera aktörer samverkar och stödjer varandra.

– Det är oerhört glädjande att vi har kommit överens om hur vi jobbar tillsammans för den gröna omställningen. Vi är i ett unikt läge, där våra bolag inom kommunkoncernen och SSAB kan visa hur vi tillsammans löser utmaningen att eliminera utsläppen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Fr v: Per Ekervhen, vd Lumire, Carl Wangel, SSAB, Malin Larsson, vd Luleå Energi, Thomas Hirsch, SSAB, Carina Sammeli, Luleå kommun, Lotta Jakobsson, SSAB, Eva Malmgren, SSAB, Anders Dahl, vd Luleå Hamn, Robert Eriksson, Luleå kommun (på bild saknas Rickard Lundmark, vd Luleå Business Region) Foto: Viveka Österman

– Denna överenskommelse ger oss en fantastisk möjlighet att tillsammans med Luleå kommunkoncern skapa förutsättningar för en av de största industriella omvandlingarna i norra Sverige på årtionden. Med gemensamma krafter kan vi bygga ett ännu mer attraktivt och konkurrenskraftigt Luleå för framtiden och samtidigt i princip eliminera utsläppen, säger Carl Orrling, chef för transformationen av SSABs tunnplåtsproduktion i Norden.

SSAB fattade i januari 2022 ett inriktningsbeslut om att i grunden bygga om sitt nordiska produktionssystem för tunnplåt och accelerera SSABs gröna omställning. Ambitionen är att i stort sett eliminera koldioxidutsläppen till omkring 2030, vilket skulle minska Sveriges totala utsläpp med cirka 10 procent. SSAB vill bygga ett helt nytt toppmodernt, integrerat elektrostålverk och valsverk i Luleå, med förändrad hantering av råmaterial och slutprodukt. För att möjliggöra omställningen behövs nya logistik-, mark- och leveranslösningar.

Inriktning: hitta affärsmässiga lösningar

Avsiktsförklaringen går ut på att parterna kommer överens om villkoren för en framtida samverkan och gemensamma affärer. Luleå hamn blir logistiknavet i den gröna omställningen, både för SSAB:s räkning, samt för andra transporter. Utifrån SSAB:s behov av en vädersäkrad sträcka från produktion till transport planeras en allvädersterminal och ett så kallat coilshotell, där stålrullar lagras för vidare transport.

– Allvädersterminalen kommer att bli den första i sitt slag som byggs för våra klimatförhållanden och vara möjliggöraren för den här typen, av för hamnen nytt gods. Ett väldigt intressant projekt både ur ett innovations- och kundnyttoperspektiv, säger Anders Dahl, vd Luleå Hamn.

Samarbetet går ut på att nyttja synergieffekter

Energifrågan är en annan central del. Utöver att förbereda elnätet och svara upp mot den stora mängd kraft som kommer att behövas i staden, är dialog om förutsättningar för det framtida fjärrvärmesystemet viktigt. I och med SSAB:s fossilfria omställning kommer de restgaser som idag används till att producera fjärrvärme att försvinna. Luleå Energi och SSAB har därför tecknat en överenskommelse om att utreda såväl tekniska som andra viktiga förutsättningar för att kunna tillvarata restenergier även från framtida fossilfria ståltillverkningsprocesser och därigenom skapa ett cirkulärt och fossilfritt energisystem.

– För att få till verklig förändring är den här typen av samverkan helt avgörande. Luleå Energi och SSAB har en lång historia av att arbeta tillsammans kring de här frågorna, och det samarbetet fortsätter nu med målsättningen att skapa framtidens fossilfria energisystem, säger Malin Larsson, vd Luleå Energi.

Det kommunala bolaget Lumire som ansvarar för VA, avfall och återvinning är inblandad i arbetet genom vatten- och avloppsfrågan.

– En förutsättning för alla etableringar är vatten. Vi på Lumire vill att SSAB ska lyckas med den kommande gröna omställningen och kommer att bidra med kunskap och resurser gällande vattenfrågorna i stort. För att få till en bra lösning behöver vi samverka. Vi behöver miljösmarta lösningar och tillväxt som är till godo för alla oss i Luleå, men som också når ut till vår omvärld, säger Per Ekervhen, vd Lumire som står för Luleå Miljöresurs.

Luleå Business Region är kommunens näringslivsutvecklingsbolag, här är man nöjda med att denna milstolpe nu nåtts och att respektive parter nu kan gå vidare med samplanering och avtal.

– SSAB är ett otroligt viktigt företag för Luleå i den pågående gröna omställningen. Det här är en mycket viktig milstolpe, för hela näringslivet i Luleå och hur den kopplar så bra ihop med den gröna omställningen och en hållbar tillväxt i hela regionen, säger Rickard Lundmark, vd för Luleå Business Region.

Avsiktsförklaringen behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2022.

FAKTA

  • Läs mer om miljardinvesteringarna
    Läs mer om SSAB:s satsning

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Luleå kommun & SSAB

Bild: Viveka Österman

Logotyp