Stärkt social hållbarhet och gemenskap målet i nytt pilotprojekt på Hertsön

Att vara bosatt i en stadsdel innebär inte bara att man har eget boende på platsen. Det är också viktigt att man trivs där man bor. Att man känner trygghet och gemenskap. Detta är något Lulebo tagit fasta på i sitt projekt ”Hertsöpiloten” där målet är att skapa en inkluderande plats där alla känner sig välkomna.

– Det händer mycket på Hertsön nu och tillsammans med andra aktörer med koppling till Hertsön vill vi arbeta för att utveckla Hertsön utifrån de specifika utmaningar och möjligheter som finns i området, säger Ulrika Enbom Karlsson, hållbarhetsansvarig, Lulebo.

Det hölls ett kreativt dialogkafé om Hertsöns nya mötesplats "Hertsöpiloten" under förra veckan. Deltagarna representerades av bland andra polisen, näringslivet, skola, ett tjugotal olika föreningar och därtill representanter från Luleå kommun och Lulebo.

Under hösten 2021 påbörjade Lulebo de första aktiviteterna inom ett utvecklingsarbete som fått namnet ”Hertsöpiloten” och som handlar om att hitta, testa och utvärdera nya tankar och arbetssätt för stadsdelsutveckling.

Under våren 2022 ökade Lulebo sitt engagemang och genomförde ett flertal dialoger med olika aktörer på Hertsön. Fler mötesplatser var ett behov som tydligt lyftes fram som en viktig förutsättning i arbetet att stärka Hertsön på både kort och lång sikt.

– Därför ser vi, som ett första steg, till att iordningsställa en samlingslokal på Domherregränd 5, som vi hoppas ska bli en ny, välkomnande mötesplats på området, säger Eva Holmberg, Marknads- och kommunikationschef på Lulebo AB.

Lokalen där ”Hertsöpiloten” är belägen finns vid näst sista avtagsvägen på Hertsön och många kommer ihåg huset som haft både Idérum och Servus i fastigheten. Lokalen är tänkt att användas för föreningsverksamhet, öppna events, möten och dialoger. Och ambitionen från Lulebo är att skapa en varm kreativ oas för såväl barn och unga som vuxna och äldre Hertsöbor.

– Just nu söker vi tänkbara samverkanspartners och finansiärer som kan bidra med att identifiera vilka typer av verksamheter som skulle kunna genomföras i projektet, säger Ulrika Enbom Karlsson.

Här, i den gamla Servusfastigheten, är det tänkt att verksamheterna i projektet "Hertsöpiloten" ska bedrivas. Lokalen ligger vid näst sista avtagsvägen på Hertsön och adressen är Domherregränd 5.

Stort engagemang för att bidra till en ny samlingslokal

Så sent som under förra veckan ordnade Lulebo ett välbesökt och kreativt dialogkafé om Hertsöns nya mötesplats. Deltagarna representerades av bland andra polisen, näringslivet, skola, ett tjugotal olika föreningar och därtill representanter från Luleå kommun och Lulebo.

Syftet var bland annat att visa upp lokalen och dess potential samtidigt som deltagarna fick möjlighet att träffas, diskutera och arbeta fram idéer för att på bästa sätt skapa ett gemensamt engagemang för både Hertsön i stort och för ”Hertsöpiloten” som samlingslokal.

Enligt planering ska ”Hertsöpiloten” pågå fram till 2030 och de satsningar och arbetssätt som fungerar på Hertsön kommer kunna användas i fler stadsdelar i kommunen. Utgångspunkten kommer dock alltid att vara att varje stadsdel och bostadsområde har sin egen karaktär och sina egna möjligheter och utmaningar.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren
Foto: Eva Sundgren och Lulebo
Källa:Lulebo

Logotyp