Stora evenemang till Luleå

I slutet av 2019 klubbade Luleå kommun igenom en plan som ska få staden att växa på evenemangssidan. Några månader senare intog Melodifestivalen Coop Arena med delfinal tre och folkfest. Men vad händer härnäst?

Jenny Hellman, vd på Luleå Business Region, berättar mer.

Framtiden för Luleå som evenemangsstad ser hoppfull ut


 

Det finns alltså en plan för Luleå att locka hit fler stora evenemang?

– Ja, det stämmer. Luleå kommun har tagit ett inriktningsbeslut under 2019 om att Luleå vill växa på evenemangssidan. I relation till det klubbades en ny evenemangsplan igenom i kommunstyrelsen i oktober 2019. Uppdraget för att omhänderta arbetet med evenemangsplanen landade hos oss på det relativt nya kommunala näringslivsbolaget Luleå Business Region. Bland annat har vi inrättat en ny tjänst, affärsutvecklare för event, som har fokus på att arbeta strategiskt långsiktigt och övergripande med utvecklingen av Luleå som evenemangsstad.

Hur tycker ni att det går?

– Arbetet är i full gång och nu under uppstartsåret 2020 handlar det mycket om att lägga grunden för det fortsatta arbetet och skapa hållbara strukturer. En styrgrupp för evenemang har upprättats och ett nära samarbete med olika aktörer kopplat till evenemang har initierats. Som exempel kan nämnas att vi tillsammans med Norrbottens Innebandyförbund lyckades ro hem Finnkampen i Innebandy, en stor internationell tävling som genererar en hel del gästnätter. Vi vann dessutom arrangemanget för två år i rad, 2021 och 2022. Den samordning som vi lyckades få till på väldigt kort tid i det här fallet hade aldrig fungerat utan den satsningen som nu görs.

Vad är nästa stora satsning?

– Just nu är vi med i en ansökningsprocess för ett stort internationellt evenemang där långa och många förhandlingar pågår. Tyvärr kan vi inte säga mer än så just nu. Men vi har tre tydliga kriterier som vi går efter. Vi vill öka Luleås attraktionskraft, bygga stolthet hos de som bor här samt öka antalet besökare och gästnätter.

Det går inte att sticka under stol med att coronaviruset grusar planerna lite. Hur tänker ni där?

– Självklart har det påverkat oss negativt precis som många andra. Vi snuvades på SM-veckan i mars precis på målsnöret. Det känns rätt surt att inte få genomföra ett sådant fint och stort evenemang som vi jobbat med under en lång tid. Vi hoppas på att få bli arrangörer tillsammans med Boden vid ett senare tillfälle.

Vad händer nu?

– De flesta evenemang har ställts in och vi utvärderar löpande det arbete som gjorts, för att kunna ta vid och växla upp igen när tiden är inne. Det gäller att hålla sig á jour med nätverk, kontakter, samarbetspartners, arrangörer och marknaden för att vara beredda. Men vårt arbete är långsiktigt och en process som rör större evenemang kan pågå i ett par år. Vi ser därför hoppfullt på framtiden och att Luleå ska fortsätta att utvecklas som evenemangsstad.

Text : Mariana Vnuk

Foto : Petra Älvstrand

04 augusti 2020

Logotyp