Tankar om Luleås arkitektur

Luleå kommun vill ta ett bättre grepp om stadens arkitektur, bland annat genom att ta fram en arkitekturpolicy. Men vad är god arkitektur? Vårt Luleå bjöd tre samhällsaktörer för att diskutera just det.

Här delar Johan Eriksson-Buhr, stadsarkitekt på Luleå kommun, Josefina Nordmark, arkitekt
och VD på arkitektkontoret Nordmark & Nordmark och Gunnar Tåhlin, VD på fastighetsbolaget Galären sina tankar om Luleås arkitektur och utveckling.

Arkitekten Josefina Nordmark vill skapa byggnader med långsiktiga kvaliteter, som kan växa med staden och leva med människorna.

Josefina: God arkitektur är något som är hållbart över tid. En byggnad kan vara tidstypisk, men ändå ha kvaliteter som gör att det håller över tid. Människor mår bra i en sådan miljö. Fint och fult är rätt så ointressant, viktigare att prata om grundläggande kvaliteter i den byggda miljön, eller bristen på kvaliteter. Genom att bedöma arkitektur utifrån begreppen fint och fult reducerar man arkitektur till något ytligt, arkitektur är så mycket mer. Den som skapar miljöer måste ha inlevelseförmåga och kunna tänka sig hur olika människor upplever platsen.

Gunnar: Omgivningen kan vara avgörande för hur man upplever en byggnad. När man gör en byggnad måste man titta på vad den tillför i staden och vad som saknas där. Arkitekturen är summan av alla små detaljer.

Johan: Vi i kommunen har ju ett mycket stort ansvar kring det här, att hålla frågorna kring kvalitativ arkitektur vid liv genom de olika processerna, från idé, detaljplan till bygglov.

Josefina: Jag tror också det, annars finns det risk att detta ansvar helt hamnar hos arkitekten, att värna om den lilla människan i miljön. Det blir ett jättebra stöd för oss om kommunen stöttar med de övergripande kvalitetsfrågorna, att vi vet vilken roll kommunen har.

Gunnar: Det här är jätteviktigt. Har vi ett nytt område där vi ska ställa hus bredvid varandra, så är vi beroende av att andra byggherrar också gör som det är tänkt. Så att inte ett skyltfönster i markplan förvandlas till en tvättstuga. Vi tycker det är viktigt att det här inte kommer bort på vägen.

Johan: En fråga jag brukar ställa är: kommer vi att ta med oss våra besökare till den här platsen om tio år och vara stolta över den? God arkitektur handlar om att möta ett behov som finns och överträffa förväntningarna i lösningen. Inlevelseförmåga är något vi behöver prata mer om.

Stadsarkitekten Johan Eriksson-Buhr har fått i uppdrag att ta fram en arkitekturpolicy för Luleå kommun.

Josefina: När jag har byggt ett hus frågar folk om jag är nöjd. Jag säger att jag inte kan svara på det innan jag vet att de som bor i huset är nöjda. Om de är det kan jag bortse ifrån att allt inte blev exakt som jag ville.

Gunnar: Det finns ett motsatsförhållande här. Om jag ska bygga bara för att göra de som bor i huset så nöjda som möjligt, så ska jag göra jättestora inglasade balkonger, stängda gårdar och så vidare. Men det är ju inte en attraktiv livsmiljö i staden. Det vi strävar efter är en levande uttrycksfull stad som folk vill flytta till. Det har skett positiva saker i Luleå kring det här, till exempel omdaningen av gågatan.

Josefina: Allt kring de olika konflikterna går ju att lösa, både för den som bor i huset, den som passerar varje dag och för näringsidkare.

Gunnar: Om man höjer blicken ser man att om Luleå blir en mer attraktiv stad så ökar värdet på de fastigheter som finns. Ja, vi har förflyttat oss, men Luleå har en bit kvar innan vi är ikapp jämförbara kommuner där man har jobbat mer med stadsbyggnadsfrågor. Men vi ser att det är lönsamt för oss att förbättra fastigheter, som till exempel i Notviksstan. Då har vi lyckats, för vi skapar mer värden än bara sista raden i budgeten.

Josefina: Precis, och oavsett om man tittar utifrån ett ekonomiskt eller mänskligt perspektiv så är långsiktigt tänkande något som bidrar och genererar nya kvaliteter. Att inte bara tänka kortsiktigt på ekonomi. Det blir ännu viktigare utifrån miljöperspektivet. För att belasta miljön så lite som möjligt ska vi göra det ordentligt när vi väl bygger något. Det ska vara en byggnad med långsiktiga kvaliteter, som kan växa med staden och leva med människorna.

Gunnar Tåhlin från Galären lyfter omdaningen av gågatan som en positiv förändring i Luleå.

FAKTA

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Snowgarden

07 oktober 2020

Logotyp