Ungdomsarbetslöshet i Luleå lägre än i Sverige

Arbetslösheten ökar i hela Sverige. Detsamma gäller arbetslösheten för åldrarna 18-24 år. Luleå följer samma trend, men har ändå 2,7 procent lägre ungdomsarbetslöshet än riksgenomsnittet.

Luleås ungdomsarbetslöshet ligger 2,7 procentenheter under riksgenomsnittet.

I september i år är ungdomsarbetslösheten i Luleå 10,1 procent, att jämföras med rikets 12,8 procent. Norrbotten har också lägre siffror än riket med sina 10,3 procent.

Jämförelser tre år tillbaka visar samma resultat; både Luleå och Norrbotten har haft lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige som helhet.

Även totalt lägre arbetslöshet

Över tid gäller samma trend även den totala arbetslösheten i alla åldersgrupper.

Trots effekterna av coronapandemin så ligger den totala arbetslösheten i september 2020 i Luleå på 7,5 procent och för Norrbotten 6,8 procent. Betydligt lägre än för Sverige på 9 procent.


Text: Karin Kemi

Bild: Shutterstock

16 oktober 2020

Logotyp