"Vi har förutsättningarna för att förverkliga omställningen”

Det händer här och det händer nu. Industrisatsningarna som pågår sägs vara de största i norra Sverige i modern tid. Luleå Hamn är på många sätt pulsådern och navet som ska möjliggöra den gröna omställningen som sker inom ramen för Luleå Industripark och i regionen i stort.

Luleå Hamn är på många sätt pulsådern och navet som ska möjliggöra den gröna omställningen. Nu pågår ett intensivt arbete för att förbereda framtidens nya hamn, som kommer att bli Sveriges andra största hamn.

Gods ska fraktas in och ut för de nya fossilfria industrierna; H2 Green Steel, LKAB, SSAB och ett flertal andra större industrier. Det finns även planer på en stor konstgödselfabrik i Luleå Industripark och Talga har börjat bygga en batterianodfabrik.

– 2030 ska Luleå Hamn vara en del i den gröna omställningen, världsledande i hållbar godshantering med helt fossilfria värdekedjor. Vi ska kunna frakta tre till fyra gånger så mycket gods som i dag och hantera helt nya godstyper och produkter, säger Luleå Hamns vd Anders Dahl.

grafik

2030 ska Luleå Hamn vara världsledande i hållbar godshantering. Antal fartyg kommer att öka från dagens 600 till 2000 per år och tre till fyra gånger så mycket gods som i dag ska fraktas.

Nu pågår projektering inför det omfattande arbete som behövs för att anpassa hamnen för att kunna möta det framtida behovet.

Bland annat behöver hamnen byggas ut med nya kajer, terminalområden, allvädersterminaler och ett nytt järnvägsnät. Kostnaden beräknas till totalt mellan sju och tio miljarder kronor, en kostnad som Luleå kommunkoncern inte har möjlighet att bära själv. Därför pågår nu upphandling av extern partner som vill vara med att finansiera, bygga och driva den nya hamnen. Upphandlingen beräknas vara färdig vid årsskiftet.

Redan till våren påbörjas muddringarna inom ramen för Projekt Malmporten där Sjöfartsverket kommer muddra den yttre farleden och Luleå Hamn farled och vändområden inom hamnområdet men också bygga den nya djuphamnen Skvampen.

Framtidens hamn i Luleå

Luleå Hamn behöver byggas ut med nya kajer, terminalområden, allvädersterminaler och ett nytt järnvägsnät.

– Med djupare farleder stärks Luleås och hela norra Sveriges konkurrenskraft och tillväxt och Luleå kommer att vara en viktig sjöfartsstad även för kommande generationer, säger Anders Dahl.

Utöver allt detta behöver ytterligare en bogserbåt tillföras hamnen, bolagets organisation behöver växa kraftfullt för att möta de nya behoven som uppstår när hamnen expanderar.

Samhällsomställningen och satsningarna kommer på ett eller annat sätt att påverka Luleåborna. Det finns en hel del utmaningar att hantera längs vägen. Utmaningar som inte ens är möjliga att förutspå i dag.

Anders Dahl, vd Luleå Hamn

Anders Dahl, vd för Luleå Hamn, ser positivt på Luleås och hamnens roll i omställningen.

– Det är spännande att befinna sig i ett läge där vi måste planera för förutsättningar som vi ännu inte känner till. Men i en omställning ingår att behöva vänja sig vid nya förhållanden. Det ligger i ordet omställnings natur. Och med rådande klimathot är alternativet att inte göra någonting inte ett alternativ, säger Anders Dahl och fortsätter:

– Vi har de rätta förutsättningarna för att förverkliga den gröna omställningen här och nu. Vi har det tekniska kunnandet, den förnybara energin och de unika råvarorna. Dessutom kommer Luleå, i kölvattnet av den industriella omställningen, att växa på flera sätt. Med fler invånare, fler besökare, spännande jobb, mer kultur och mer liv bygger vi ett Luleå för kommande generationer.

Artikeln ingår i tidningen Vårt Luleå som går ut till alla hushåll i Luleå. Temat för det aktuella numret (3/23) som delades ut den 28 oktober är samhällsomställningen.

Aktuella beslut

  • Klart för ny detaljplan för Victoriahamnen som gör det möjligt att bygga allvädersterminaler.
  • Upphandling av extern partner som ska vara med att bygga, utveckla och drifta hamnen pågår, klart vid årsskiftet.
  • För att möjliggöra alla delar i hamnens expansion beslutade kommunfullmäktige om ny bolagsstruktur för Luleå Hamn vid sammanträdet i oktober.
  • Mer om hamnens utveckling kan du läsa om på www.portlulea.com Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Grafik och foto: Brightnest

Logotyp