Bibblo stärker Luleåbornas digitala kompetens

Luleå är en av 15 kommuner spridda över hela landet som får stöd från Internetstiftelsen och regeringen för att öppna DigidelCenter – fysiska platser dit kommuninnevånarna kan vända sig för att stärka sin digitala kompetens och få hjälp med digitala tjänster och teknik.

För Luleås del kommer navet i det digitala centret ligga i stadsbiblioteket, men man kommer också söka samarbeten med olika aktörer och även ha verksamhet på landsbygden.

- Det här innebär att vi kan bygga vidare på det strategiska arbete som pågått under några år där vi verkar för att medborgarna i Luleå ska kunna få kostnadsfritt, opartiskt och pålitligt stöd i sin digitala kompetens och delaktighet, säger Lena Lundberg Vesterlund, bibliotekschef Luleå kommun.

Luleå får nu 583 000 kronor för att bygga upp och driva sitt DigiDelCenter.

 

Minska digitalt utanförskap

Bakgrunden till DigiDelCenter är att allt fler kontakter med både myndigheter och företag förväntas skötas digitalt. Samtidigt finns det en halv miljon svenskar som inte använder internet alls och ytterligare 600 000 som är sällananvändare, enligt rapporten ”Svenskarna och internet 2018”. På de nya DigidelCentren kommer just de här grupperna kunna få hjälp och stöd med digitala tjänster och färdigheter.

– DigidelCenter är ett sätt att minska det digitala utanförskapet som visat sig vara väldigt framgångsrikt. Därför är det mycket glädjande att se Luleå kommun ta den här frågan på allvar, säger Danny Aerts, vd på Internetstiftelsen.

Totalt får 15 kommuner dela på 10,4 miljoner kronor.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman
Bild: pexels.com

Logotyp