Café på Ebeneser i konkurs

I veckan lämnade det arbetsintegrerande sociala företaget café Rekommenderas in en konkursansökan. Caféet har funnits i kulturcentrum Ebeneser och nu väntar en upphandling för Luleå kommun för att hitta ett nytt socialt företag som vill driva caféverksamheten.

Kulturcentrum Ebeneser är en kommunal verksamhet som drivs av kulturföreningen Ebeneser. Café Rekommenderas hade ett avtal med kulturföreningen, men nu är intentionen från Luleå kommun att ett nytt café får ett avtal direkt med kommunen.

– Det är oerhört tråkigt att café Rekommenderas gått i konkurs. Vi kommer nu starta en upphandlingsprocess för att hitta ett nytt arbetsintegrerande socialt företag som vill ta upp caféverksamheten i Ebeneser, säger Roger Stenberg, avdelningschef Stöd till civilsamhället, Luleå kommun.

Kommunen ska nu gå ut med en upphandling för att hitta ett nytt arbetsintegrerande socialt företag att driva caféverksamheten.

FAKTA kulturcentrum Ebeneser

  • Kulturcentrum Ebeneser är kommunens verksamhet som drivs av kulturföreningen Ebeneser.
  • Kommunen står för hyran av lokalen på 1,4 miljoner, avskrivningar på 350 000 kronor samt gett ett verksamhetsstöd på 450 000 kronor till föreningen på årsbasis.
  • Sedan kulturföreningen sa upp samverkansavtalet 2018 har nya tillfälliga avtal skrivits för 2019.
  • Kulturföreningen Ebeneser har haft avtalet med café Rekommenderas. Nu är kommunens intention att själva skriva avtal med en kommande caféverksamhet, efter upphandlingsförfarande.

Therese Hedman

25 oktober 2019

Logotyp