E-förslag om utegym på arbetsutskottet

E-förslag gällande utegym på Bergnäset, verksamhetsbidrag till Ebeneser och bidrag till gymnastikutrustning är tre av de ärenden som togs upp i kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott i dag.

Ett utegym på Bergnäset är önskemål från förslagsställaren. Frågan ska upp till kultur-och fritidsnämnndens arbetsutskott.

E-förslaget om ett utegym på Bergnäset avslogs då det saknas investeringsmedel i nuläget. Kultur-och fritidsförvaltningen får däremot uppdrag att utreda frågan och ta fram underlag för en eventuell framtida investering.

Ytterligare ett e-förslag avslogs, gällande ett vinterbad i centrala Luleå. Detta avslogs med hänvisning till att vinterbad är förknippat med en hel del risker då många människor rör sig i området när isbanan är öppen. Det saknas även resurser för denna typ av verksamhet.

Gällande verksamhetsbidrag till kulturföreningen Ebeneser sa arbetsutskottet ja till 225 000 kronor för andra halvan av 2020. Inför 2021 kommer kulturföreningen Ebeneser sedan ansöka om årsbidrag och Luleå kommun kliver med det av som verksamhetsägare för Kulturcentrum Ebeneser.

Arbetsutskottet sa även ja till Lulegymnasterna bidragsansökan för att köpa gymnastikutrustning till VoltArenan. 300 000 kronor föreslås till projektet, pengarna ska dock inte tas från föreningsbidragspotten utan omfördelas från andra medel i förvaltningen.

Ärendena ska nu upp i kultur-och fritidsnämnden den 30 september.

Text: Therese Hedman

Foto: Pexels

Uppdaterad 16 september 2020

10 september 2020

Logotyp