Han är Luleås nya ateljéstipendiat

Johannes Lindh från Jönköping har aldrig satt sin fot i Luleå förut. Men nu är han här och dessutom i det ärofyllda uppdraget som Luleå kommuns nya ateljéstipendiat.

– Att skapa är för mig ett sätt att kommunicera med mig själv och omvärlden, säger Johannes Lindh, som under ett år framöver kommer att vara verksam i en egen ateljé på Kronan-området i Luleå. Där ska han i ett fruktsamt konstutbyte utveckla både sitt eget och Luleåkonstnärernas skapande.

Johannes Lindh.

Luleå kommuns ateljéstipendium instiftades 2003 för avgångselever vid konsthögskolorna i Norden som efter studierna vill prova på att flytta till Luleå för att arbeta som konstnärer. Elever som gått konstlinjen vid Sunderby folkhögskola har också möjlighet att söka stipendiet.

Johannes Lindh gick under gymnasiet en bilmekanikerutbildning, kom i kontakt med svetsning och gick så småningom över till smyckestillverkning och konst.
– För fem år sedan började jag min konstnärliga bana på Leksands folkhögskola. Där hittade jag direkt min passion i att arbeta med korpus, en tidskrävande och fysiskt påfrestande teknik där man formar metall från en platt plåt till ett tredimensionellt ihåligt objekt med hjälp av hammare och städ.

Kluriga och kreativa kombinationer

I sitt skapande utgår Johannes Lindh från traditionellt hantverk. Men det betyder inte att han är bunden av traditionella konventioner som kan finnas inom hantverksvärlden.

– Tvärtom så är jag nyfiken på vad som händer när traditionellt hantverk fråntas sitt ursprungliga syfte och används på nya sätt i olika materialkombinationer. När hantverket används som ett uttryck snarare än som funktion eller både och.

Efter folkhögskoletiden studerade Johannes Lindh medium- och materialbaserad konst vid Konsthögskolan i Oslo.
– Jag gick in i en intensiv period där jag arbetade med smycken. Då var det som att något lossnade, vilket gjorde att jag kände mer frihet i mitt skapande. Jag arbetar ofta med objekt och skulptur som kombinerar material som kan anses vara varandras motsatser, så som till exempel drivved, plast och metall.

Att få landa i konsten

Som stipendiat får Johannes Lindh hyresfritt nyttja ateljén på Kronan och vara verksam i Konstnärernas Kollektivverkstad. Stipendiattiden kommer dessutom att avslutas med en utställning i Konsthallen på Kulturens hus. Ateljéstipendiaten utses av konsthallens konstnärliga ledare och denna omgång kom totalt 12 ansökningar in.

Så vad har då Johannes Lindh för förväntningar på tiden som ateljéstipendiat? Han har inga kopplingar till staden och tycker att det känns både stort och lite läskigt att få möjligheten att skapa konst i en helt ny miljö.
– Jag ser fram emot att få landa i att ägna mig åt konsten och se och uppleva en ny plats, avslutar han.

FAKTA LULEÅS ATELJÉSTIPENDIUM

  • Luleå kommuns ateljéstipendium instiftades 2003 för avgångselever vid konsthögskolorna i Norden.
  • Elever som genomgått konstlinjen vid Sunderby Folkhögskola kan också söka stipendiet.
  • Stipendiaten får tillgång till en egen ateljé på Kronanområdet.
  • I slutet av sin stipendiattid får stipendiaten genomföra en utställning i konsthallen på Kulturens hus.

Text: Marina Wikberg

Foto: Marina Wikberg och Laura Liib

19 september 2019

Logotyp