Luleås kulturplan klubbad

Kulturnämnden beslutade på sitt sista sammanträde om Luleås första kulturplan. Planen för 2019-2020 ligger till grund för den framtida kulturpolitiken. Planen ska remissbehandlas och revideras av den nya kultur-och fritidsnämnden under 2019.

Kultur för barn och unga är ett prioriterat område i Luleå, enligt den just klubbade kulturplanen.

En kulturplan rymmer prioriteringar för de kommande åren och styr verksamheten och hur fördelning av pengar görs. Prioriteringar för kulturnämndens kulturplan 2019–20 är barn och unga, jämställdhet, tillgänglighet och mångfald.

Under de fyra stora prioriteringsområden ryms nio områden från bibliotek till urfolk med förslag på hur de kan utvecklas de kommande två åren.

Exempel på hur Luleås kultur kan utvecklas

  • En internationell konstbiennal permanentas
  • Skapa en ny centrumnära danslokal med scen
  • Skapa och utveckla dansresidens
  • Medverka och stödja arbetet med att utveckla skolbio i Luleå kommun
  • Stärka och utveckla främst nya unga musikarrangörer
  • Biblioteken ska arbeta med att öka kunskapen om digitala medier, information och teknik.

Läs mer om kulturplanenlänk till annan webbplats

Kulturplan i Luleå kommun

  • Många kommuner och regioner använder en kulturplan för att långsiktigt utveckla kulturen.
  • Luleå kommuns kulturplan tar hänsyn till den regionala samt de nationella kulturpolitiska målen.
  • Planen kommer gälla mellan 2019-2020.
  • Luleås kulturplan är kulturnämndens verktyg och visar prioriteringarna för de kommande åren.

Text: Therese Hedman

Foto: Magnus Stenberg, Luleå kommun

14 december 2018

Logotyp