Nya bryggan är på plats

Nu är en ny brygga på plats i Norra hamn. Den vågbrytande betongbryggan kommer att klara det utsatta läget med is och vågor betydligt bättre än träbryggan, som havererade under förra vintern.

Bryggan är 80 meter lång och tre meter bred och ligger på samma ställe, bortanför det sista hamnmagasinet, som den förra.

Det blir en fin gästbrygga med stadsnära läge och kvällssol.

80 meter lång, tre meter bred och med vågbrytande funktion. Den nya bryggan är på plats.

Båtfolk till city

– Sommartid tror vi att den nya bryggan ska locka båtägare att komma in och lägga till här. Vi hoppas att vi bidrar till att göra staden tillgänglig för fler båtgäster som uppskattar att komma in till centrum med båt för att shoppa eller äta på restaurang, säger Helena Holm, samordnare för skärgård och turism, och pekar därmed på nyttan även för centrumhandeln.

Belyst på vintern

Vintertid är tanken att den belysta bryggan ska fungera som en landgång ner till isbanan.

Bryggan levererades till Strömören, där den sjösattes i fyra 20 meter långa delar som vardera väger 27 ton. Bryggan bogserades därifrån till Norra hamn.

Den nya betongbryggan är underhållsfri och beräknas ha en lång livslängd.

Text och foto: Birgitta Lindvall Wiik

12 november 2020

Logotyp