Ung konst på Köpmantorget - kom och titta

Under förra veckan har konstnärerna Rock Lipponen och Thea Jakobsson, som båda går en bildklass på gymnasiet, arbetat med en temporär installation som nu ställts ut på Köpmantorget. Projektet är ett samarbete mellan Luleå Kommun och Galleri Lillasyster, ett kollektiv för unga konstnärer verksamma i Norrbotten.

Kom och titta!

Thea Jakobsson har skapat konstverken "Rävdansen" och "Renen".

Rock Lipponen har skapat de andra sidorna på konstinstallationen Transformation. Hans sida skildrar den mörkare sidan av livet.

Transformation

Thea Jakobsson och Rock Lipponen beskriver sitt verk så här:

Transformation - Det här konstverket är gjord av Rock Lipponen och Thea Jakobsson som är Lillasysters Maktgrupp. Konstverket gestaltar liv och död och är en påminnelse om det kretslopp som vi människor står helt maktlösa inför. Det är också en spegling av stillhet och rörelse som måste balanseras, någonting vi kanske glömmer när vi går igenom våra urbana liv.

Thea Jakobsson har skapat en ren på konstinstallationen Transformation.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Alexander Morell

Logotyp