Upphandling för skärgårdstrafiken klar

I dag klubbade kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott att det blir Laponia rederi och Condor shipping som vinner upphandlingen om Luleå skärgårds turbåtstrafik och pendelbåtstrafik 2020-2022.

Laponia rederi är den entreprenör som i nuläget kör turbåtstrafiken och enligt arbetsutskottet får de fortsätta med det under kommande tre somrar.

Även beslut om pendelbåtstrafikens tre kommande år togs under mötet. Det blir nuvarande entreprenör Condor shipping som fortsätter driva den trafiken.

– Vi är glada att vi får fortsätta med så duktiga och välrenommerade entreprenörer. Båda rederierna har under nuvarande avtalsperiod utfört sina uppdrag mycket väl, säger Ove Forsberg, avdelningschef skärgården, Luleå kommun.

Avtal kommer att tecknas med entreprenörerna tidigast efter att avtalsspärren på tio dagar löpt ut.

Laponia rederi får fortsätta att driva turbåtstrafiken även kommande tre år.

Text: Therese Hedman

Bild: Turistcenter Luleå

15 april 2019

Logotyp