Första spadtaget för klimatsmart kontorsbyggnad

I dag togs det första spadtaget för Skanskas och Afrys nya klimatsmarta kontorsbyggnad på Östermalm i Luleå. Vid ceremonin deltog bland annat Luleås kommunalråd Carina Sammeli (S) och hon välkomnade de höga kraven på hållbarhet i byggnaden som stämmer väl överens med Luleå mål att växa hållbart.

– Vi behöver jobba med att få fram nya arbetsplatser, och här bygger vi faktiskt inte bara nya kontor utan vi bygger en helt ny stadsdel. Inom några år kommer ett nytt resecentrum att byggas och stadsdelen växa med både fler arbetsplatser och bostäder. Luleå behöver växa hållbart, och det är särskilt roligt att Skanska och Afry har höga krav på hållbarhet i denna fastighet, säger Carina Sammeli.

Skanskas vice vd Anders Erlandsson, Luleås kommunalråd Carina Sammeli och Afrys regionchef Johan Rönnbäck tog tillsammans det första spadtaget för byggandet av den nya klimatsmarta kontorsbygganden vid Östra stranden på Östermalm.

 Vid ceremonin deltog även Afrys regionschef Johan Rönnbäck som berättade om företagets expansion och om modet att våga. Företaget har sedan 2007 gått från 10 till dagens 180 medarbetare. De nya lokalerna kommer att ha plats för 250 medarbetare.

– Modet att våga är en av förutsättningarna för att skapa en levande och attraktiv stad. Att våga tro på sin affärsidé, tro att kunderna finns där och kommer att köpa dina tjänster och produkter, säger Johan Rönnbäck.

Ny stadsdel växer fram

Östra stranden är ett område som kommer att utvecklas framöver och bli en förlängning och utvidgning av Luleå centrum. Här kommer Norrbotniabanan passera och här ska Luleås resecentrum byggas. Det har regeringen gett klartecken för i och med att den nationella planen för infrastruktur fastställdes i början av sommaren. Östra stranden kommer därmed bli en viktig nod för arbetspendling och andra resor.

– Det som i dag är gammal bangård ska flyttas och kommunen planerar för en blandning av arbetsplatser, bostäder och intressanta mötesplatser som skapar ett gott liv för Luleåborna. Närheten till goda kommunikationer kommer att öppna upp för ytterligare klimatsmarta resor, säger Carina Sammeli.

Hållbar byggnad

Det är Skanska som bygger de nya klimatsmarta kontorslokalerna på Östra stranden, i närheten av Mobiliaris nybyggda lokaler. Huset byggs med hållbara material och ska drivas med förnybar energi. Byggnaden som planeras vara klar vid årsskiftet 2023/2024 kommer att rymma omkring 300 arbetsplatser.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Monika Aunes

Logotyp