Möjliggör ett liv på landet för fler

Pilotprojektet ”Växa tillsammans” är en kommunöverskridande satsning mellan Luleå kommun och Bodens kommun, där ödehus ska inventeras för att på sikt möjliggöra att fler kan flytta till landsbygden.

Det är bra för miljön att ta vara på ödehusen när de gamla fastigheterna kan bevaras och behovet av att bygga ett nytt hus minskar. Huset på bilden har ingenting med projektet att göra.

Bilden visar den bil som åker ut vid inventering av ödehus.

Stort intresse för livet på landet

Intresset för att flytta till landsbygden ökar, inte minst som följd av coronapandemin, men att hitta bostäder är svårt. Detta på grund av att det är för få hus som säljs på den öppna bostadsmarknaden. Samtidigt finns det bostäder i båda kommuner som står öde. Just nu är uppskattning att ca 1 500 bostäder står tomma.

– Vi har märkt att det finns ett ökat intresse för att bo på landsbygden, framförallt hos de unga. Men det är tyvärr många som får ge upp den drömmen på grund av att det inte finns några bostäder till försäljning, säger Marja-Leena Tallus Johansson, utvecklare på Råneå Medborgarkontor.

Inventering av ödehus

Inom projektet har personal från medborgarkontoret och den ekonomiska föreningen Råek påbörjat arbetet med att ta reda på varför bostadsmarknaden är inaktiv och vilket stöd behövs för att få igång försäljningsprocesser.

Just nu håller man på med att inventera ödehus inom Råneå och Vitå älvdalar (se bilen på bilden), där man på avstånd försöker bedöma vilka fastigheter som har potential att säljas eller hyras ut. Projektet har även fått tillgång till kommunens fastighetsuppgifter.

Målet med projektet är att öka antalet hus till försäljning och inspirera till en ökad inflyttning.

Intentionen är att man ska ha hunnit färdigt med inventeringen juli 2021.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Nina Aronsson

Bild: Viveka Österman

Logotyp