Tillgängligare myndighet

Från årsskiftet inför miljö- och byggnadsnämnden nya rutiner för att i större utsträckning möta medborgarnas behov under den period då trycket är som störst. Bland annat kommer nämnden från april till september att sammanträda två gånger i månaden för att effektivisera ärendehandläggningen och beslutsfattandet. Samtidigt ska avdelningen miljö och bygg jobba för att bli en mer modern och tillgänglig myndighet.

– Vi vill hitta nya sätt att arbeta som mer är anpassat till medborgarnas och företagens behov samt att vi anpassar våra processer utifrån nya lagkrav. Genom att stärka upp med dubbla nämnder under den period som vi har högt tryck i verksamheten ökar vi möjligheten att få effektivare beslutsprocesser för våra kunder och ett jämnare ärendeflöde för våra medarbetare, säger Maritha Meethz, miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

Går du i byggnadstankar? Då kan det vara klokt att så tidigt som möjligt skicka in bygglovsansökningen så att du hinner få beslutet innan du planerar att börja bygga.

Det är under barmarksäsongen som miljö- och byggnadsnämnden har flest ärenden att hantera och trycket är som störst. Maritha Meethz uppmanar såväl medborgare som företag att vara ute i god tid:

– Även om vi gör denna förändring så är det viktigt att komma in med sin ansökan om bygglov eller annat ärende i god tid. Ska du till exempel bygga till sommaren, skicka in en ansökan tidigt på året så du säkert vet att du har ett beslut innan du planerar att börja.

Modern och tillgänglig myndighet

Under nästa år kommer miljö- och byggnadsavdelningen ha fokus på att bli en mer modern och tillgänglig myndighet.

– Vi ska jobba med att utveckla vårt arbete med digitalisering, skriva mer lättlästa beslut samt öka tillgängligheten för rådgivning och stöd. Vi ska också utveckla vår service och vårt bemötande för att hjälpa företag och medborgare att göra rätt i komplexa processer, säger Patrik Wallgren, miljö- och byggchef och fortsätter:

– Vår roll är att ställa starka krav och tydliga villkor för att säkra hälsoskyddet och en god miljö i kommunen. Förutom att vi arbetar för att nå kommunens vision 2050 så strävar vi så klart att lämna över en hållbar miljö för våra barn och barnbarn.

Sammanfattning av året

Den 1 januari 2019 slogs miljö- och byggnadsförvaltningen ihop med stadsbyggnadsförvaltningen och bildade avdelning miljö och bygg. Under året har avdelningen hanterat över 5 000 ärenden, varav ca 1 100 lovärenden och ca 4 000 miljöärenden. Här är några exempel från året:

  • Bygglov har beviljats för ca 28 permanentbostäder, 23 fritidshus och 650 lägenhet
  • ca 65 strandskyddsdispenser
  • drygt 52 ansökningar kopplat till nya tobakslagen
  • ny riktlinje för alkoholservering har antagits
  • förebyggande arbete kring alkohol och droger
  • avloppsinventering i Råneå
  • tjänsten som stadsarkitekt har återinförts
  • deltagit i arbetet med ny översiktsplan och fördjupade planer.FAKTA

  • Avdelning miljö och bygg har ansvar att genom lovgivning och tillsyn minska samhällets påverkan på människor och miljö samt att bidra till en långsiktig hållbar utveckling och tillväxt i Luleå kommun.
  • Avdelningen arbetar för att Luleå kommun ska ha en väl fungerande, tillgänglig och hållbar samhällsstruktur som håller hög estetisk kvalitet både i staden och på landsbygd.

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun

16 december 2019

Logotyp