Klubbat: Kulturgaranti för alla barn i Luleå kommun

Alla barn ska ha samma tillgång till kultur. Det är utgångspunkten för kulturgarantin som ska införas i Luleå kommuns skolor. I dag kan kulturtillgången skilja mycket beroende på var man bor och vilken förskola eller skola man går i, men med kulturgarantin ska alla barn mellan 4-16 år erbjudas minst en kulturupplevelse per läsår.

Kulturgarantin ska ge fler kulturupplevelser till alla Luleås barn mellan 4-16 år.

Nu är det beslutat att en kulturgaranti införs i Luleås skolor. Både kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har klubbat ja och under 2024 ska garantin rulla igång.

Kulturupplevelserna ska ske under förskole-och skolgången och anpassas till barnens ålder. Det kan innebära allt från workshop i konsthallen till besök på museum eller dans-och teaterupplevelser.

– Jag är stolt över att vi i Luleå kommun lyfter kulturen och garanterar att alla barn i kommunen ges nyckeln till kultur, säger Evelina Rydeker (Mp), ordförande kultur-och fritidsnämnden och får medhåll från skolans sida:

– Det är glädjande att vi nu beslutat om Kulturgarantin för barn och elever i för- och grundskola. Den är mycket viktig för likvärdig tillgång till kultur, utöver det utbud som finns idag. Det är också i enlighet med barnkonventionens intentioner, säger Maritha Meethz (S), ordförande barn-och utbildningsnämnden.

Betalda transporter

Kostnaden för kulturgarantin beräknas till två miljoner kronor per år. En stor del av summan är transporter från förskolor och skolor, något som ofta annars är ett hinder.

Luleås barn och unga får redan idag ta del av scenkonst och workshops vilket samordnas av Kulturskolan. Kulturgarantin ska inte ersätta den kultur som redan erbjuds till barn, utan meningen är att utöka utbudet.

Garantin omfattar både kommunala skolor och friskolor i Luleå kommun.

Kulturgarantin är ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i samarbete med andra kulturaktörer.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Frank Rizo

Uppdaterat 26 januari 2024

Logotyp