Vi vill förstå dina förväntningar

Har du sökt bygglov i år? Då kan personal från Luleå kommuns avdelning miljö och bygg komma att kontakta dig under våren. Avdelningen vill veta hur du upplevde servicen och kontaktar ett slumpvist urval av de kunder som haft ett ärende hos dem under 2020.

– Vi vill så klart att våra medborgare och företag ska få en bra service. Därför har vi beslutat att försöka lära oss mer om vad våra kunder tycker om oss, säger Patrik Wallgren, miljö- och byggnadschef Luleå kommun.

Det är de kunder som har haft ett ärende hos Luleå kommuns avdelning miljö och bygg under senaste året som kan bli kontaktad under våren 2021. Dialogen genomförs av personal på avdelningen och berör frågor kring information, bemötande och tillgänglighet.

Dialogen är en viktig del för att få en tydligare bild av hur avdelning miljö och bygg upplevs och vilka förväntningar medborgarna har på den hjälp man får.

Avdelning Miljö och bygg hoppas få svar på hur man uppfattas när det gäller information, bemötande och tillgänglighet.

Pågående utvecklingsarbete

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat en ny verksamhetsplan för 2021 där man betonar en mer främjande och pedagogisk myndighetsutövning. Det innebär bland annat att skapa förståelse för hur beslut fattas och göra det lätt att göra rätt.

– Vi har i nämnden tydligt pekat på att vi vill utveckla företagsklimatet och underlätta för våra medborgare i de ärenden vi hanterar. Vi har medarbetare som arbetar i väldigt komplexa ärenden och vi behöver alltid vara lyhörda för hur vi kan utveckla vårt sätt att arbeta. säger Maritha Meethz (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Det ska vara lätt att göra rätt

Det pågående utvecklingsarbetet ska lägga fokus på frågor som stärker de delar som görs bra och utveckla de delar som kunderna ger feedback kring. Målet är att hjälpa kunden att göra rätt från början – det ska vara lätt att göra rätt.

– Det känns viktigt och spännande att göra detta arbete och vi ser fram emot att få en bättre nulägesbild av vårt arbete, fortsätter Patrik Wallgren.


Text: Anita Sundberg

Foto: Luleå kommun

Logotyp