Bara meröppet på Hertsöns bibliotek från 9 maj

På grund av arbetsmiljön på Hertsöns bibliotek dras nu den bemannade servicen in helt. Istället kommer biblioteket ha meröppet fram till att det kan flytta över till modulerna i väntan på rivning och nybyggnation.

Hertsöns bibliotek, fritidsgård och sporthall har samma typ av fuktskador som resten av Hertsöskolan, men inte lika omfattande. Sedan hösten har de bemannade öppettiderna på biblioteket minskats i omgångar och från måndag 9 maj dras de in helt.

– Vårt skyddsombud har larmat att personalen mår allt sämre i takt med stigande värme ute och dåligt fungerande ventilation i en redan utsatt arbetsmiljö. Därför övergår vi nu helt till meröppet, säger Sofia Lundmark, enhetschef Hertsöns bibliotek.

Av arbetsmiljöskäl är det från måndag enbart meröppet som gäller på Hertsöns bibliotek.

Meröppet lösningen

Meröppet innebär att man kan registrera sig som meröppetbesökare. Då får man en egen tagg till biblioteket och kan exempelvis låna och lämna böcker när lokalen är obemannad. Systemet har funnits på tre Luleåbibliotek i ett par år och fungerar bra.

– Meröppetkunderna är väldigt rädda om sitt bibliotek och den lösningen ger Hertsöborna tillgång till biblioteket utan att vår personal måste vara där flera timmar i sträck, konstaterar Sofia Lundmark.

Bemanning i modulerna

För att bli meröppetbesökare på Hertsön efter måndag kan du mejla till hertsonsbibliotek@lulea.se så hjälper personalen dig.

Lösningen med enbart meröppet gäller fram till att biblioteket kan flytta ut i de moduler som ska användas under tiden gamla Hertsöskolan rivs och en ny byggs. Tidsplan på det är inte spikad ännu.

Hertsöns fritidsgård fortsätter vara öppen som vanligt men kommer ha mycket av sina aktiviteter utomhus.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Therese Hedman

Logotyp