Blommor och bin är årets tema

Snart ska ett hav av plantor sättas ut i rabatter och krukor runt om i kommunen. Men än så länge står sommarens blommor på tillväxt. Årets tema har biologisk mångfald som utgångspunkt.

Våren är här med ostadigt väder och det är inte alla dagar sommaren känns nära. Men ute i Björsbyn och Luleå kommuns stadsträdgård är det full fart. 75 000 plantor ska förberedas för utplantering i parker och krukor.

Små penserer sträcker upp sina ansikten i väntan på utplantering.

Ett hav av små plantor sköts om för att bli klara för utplantering i juni.
Blåklintsfrön sås för hand, två och två i varje liten kruka

Det är full fart i de stora växthusen i Björsbyn där Luleå kommuns stadsträdgård håller till. Ett hav med små plantor breder ut sig i många olika färger och former. Allt är planerat in i minsta detalj. Redan när parkerna förbereds för vintern och krukorna töms och ställs undan påbörjas arbetet med nästa års planteringar.

Årets tema

Sedan 2014 har varje planteringsår ett eget tema. Förra året var det karneval med många färgkombinationer och spännande uttryck. Årets tema är Blommor och bin och biologisk mångfald.

– Vi vill uppmärksamma att många insekter har en allt svårare tillvaro och många arter är på gränsen att försvinna. Vårt arbete med parker och grönytor ska skapa möjligheter för insekter att hitta miljöer som gynnar dem, säger Anna-Marita Johansson, sektionschef på parkdrift vid Luleå kommun.

Konst i rabatterna

Håll utkik i rabatterna! Du kan stöta på konstnären Hans Englunds verk i form av pollinerande insekter.


Blad i olika färger ger fina kontraster i rabatterna.

Gynnar biologisk mångfald

Parkdriften vid Luleå kommun har som mål att gynna den biologiska mångfalden. De olika grönytorna i kommunen, som parker och gräsmattor, tas om hand med tanke på att skapa miljöer där insekter trivs. Vissa ytor klipps endast två gånger under en säsong medan andra ytor klipps oftare, till exempel tillåts ofta klövern gå i blom innan den klipps ned.

Varje år sätts också en mängd vårlökar på olika ställen i kommunen. Bland annat har en ”bäck” av krokusar planterats i Örnäsparken. Under våren visar sig bäcken med vackra blommande krokusar där den vindlar sig fram över gräsmattan.


Vill du veta mer om biologisk mångfald?

Den 25 maj bjuder Luleå kommun in till föreläsning om blommor och bin, biologisk mångfald och hållbarhet.

Plats: Kulturens hus, lilla salen. Föreläsningen är kostnadsfri.

Tid: 25 maj, 11.00 – 12.00

Föreläsare:

  • Anna-Marita Johansson, sektionschef Parkdrift Luleå kommun. Berättar om Luleå kommuns arbete med en hållbart grön stad.
  • Gunnar Jonsson, rådgivare för hållbar livsmedelskompetens i skolan, länsstyrelsen. Berättar bland annat om binas betydelse för vår överlevnad och om vikten av biologisk mångfald. Hur fungerar ett bisamhälle och vad kan vi göra för att underlätta deras liv


Text och bild: Anita Sundberg

10 maj 2019

Logotyp