Dagens utskott: effektiviseringar och engelskspråkig skola

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde den 13 november elva ärenden. Bland annat förslag om effektiviseringar och om en engelskspråkig skola. Ärendena går nu vidare till barn- och utbildningsnämnden den 27 november.

För att nå en balanserad budget för barn- och utbildningsnämnden motsvarande 1 813 miljoner kronor behövs åtgärder motsvarande 24,5 miljoner göras.  

Budget 2020 och effektiviseringar

Kommunfullmäktige sänkte nästa års effektiviseringskrav för barn- och utbildningsnämnden från 38 miljoner kronor till 28 miljoner. Under 2019 har beslut fattats som ger effekt även 2020. Det betyder att för att nå en balanserad budget nästa år behöver barn- och utbildningsförvaltningen genomföra effektiviseringar motsvarande 24,5 miljoner kronor. Den totala budgeten för 2020 ligger på 1 813 miljoner kronor.  

En åtgärd handlar om minskning av centrala resurser och administration inom olika verksamheter som till exempel ledningsstöd och IT-licenser, vilket ger närmare 9 miljoner kronor. Översyn av barnpengen i förskolan ger 7 miljoner. Den består av bland annat anpassning av löneläget till verkliga andelen förskollärare i verksamheten och minskade vikariekostnader med hjälp av stängningsdagar. Översyn görs också av elevpengen inom grundskola och gymnasieskola.  

– Arbetet med att ta fram förslag för en balanserad budget har varit intensiv in i det sista. Känslan är att vi ändå lyckats ta fram åtgärdsförslag som även fortsättningsvis ger en god kvalitet i kärnverksamheten, säger Helena Jensen, avdelningschef ekonomi och HR på barn- och utbildningsförvaltningen.   

För mer information, se separata ärenden i föredragningslistan.länk till annan webbplats 

Förslag om engelskspråkig verksamhet 

Skollagen och skolförordningen gör det möjligt för skolenheter att bedriva engelskspråkig undervisning i grundskolan. I programmet “Ledande nordlig region” i Vision Luleå 2050 finns också ett uppdrag att arbeta för att starta en internationell skola med engelska som utbildningsspråk. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att man får i uppdrag av nämnden att göra en ansökan till Skolinspektionen för att starta engelskspråkig undervisning i Björkskataskolans årskurs 7–9. Målet är uppstart i augusti 2020.

– Det här är en utvecklingssatsning för grundskolan i Luleå och jag tror att det här kommer att öka kommunens attraktivitet, säger skolchef Maarit Enbuske. 

Text och foto: Caroline Rönnberg

07 november 2019

Uppdaterad 13 november 2019

Logotyp