Beslut om effektiviseringar och engelskspråkig skola

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 27 november om elva ärenden. Bland annat vilka effektiviseringar skolan och förskolan ska göra nästa år och att man ska ansöka om att starta en engelskspråkig skola.

Barn- och utbildningsnämden beslutade på sitt sammanträde om elva ärenden.

Budget 2020 och effektiviseringar

Kommunfullmäktige sänkte nästa års effektiviseringskrav för barn- och utbildningsnämnden från 38 miljoner kronor till 28 miljoner. Under 2019 har beslut fattats som ger effekt även 2020. Det betyder att för att nå en balanserad budget nästa år behöver barn- och utbildningsförvaltningen genomföra effektiviseringar motsvarande 24,5 miljoner kronor. Den totala budgeten för 2020 ligger på 1 813 miljoner kronor.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

  • godkänna preliminär fördelning per verksamhetsområde för att nå en balanserad budget motsvarande 1 813 mkr för 2020.

  • från budgetåret 2020 fastställa en reducerad barnpeng för förskolan motsvarande totalt 6,6 mkr och avveckla en-avdelnings-tillägget motsvarande totalt 0,4 mkr samt att förskolan från läsåret 2020/2021 har möjlighet att hålla stängt upp till sex dagar per läsår för utbildning och kompetensutveckling.

  • fastställa elevpeng för undervisning och läromedel för Luleå kommuns gymnasieprogram motsvarande 2, 86 mkr i effektivisering för 2020.

  • fastställa en reducerad elevpeng för förskoleklass motsvarande totalt 3,6 mkr vilket ger en delårseffekt om 1,8 mkr för 2020, att subventioner till mindre fritidshemsenheter upphör vilket motsvarar 0,9 mkr samt att permanent införa upp till fyra stängningsdagar för fritidshem.

Ansökan om engelskspråkig skola 

Skollagen och skolförordningen gör det möjligt för skolenheter att bedriva engelskspråkig undervisning i grundskolan. I programmet “Ledande nordlig region” i Vision Luleå 2050 finns också ett uppdrag att arbeta för att starta en internationell skola med engelska som utbildningsspråk. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen ges uppdrag att göra en ansökan till Skolinspektionen för att starta engelskspråkig undervisning i Björkskataskolans årskurs 7-9 med start i augusti 2020.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Caroline Rönnberg

Uppdaterad 4 december 2019

Logotyp