Gammal sommargäst i stan

I slutet av januari kördes den gamla Malmvagnen SNJ 101 från Karlsvik upp till LKAB:s vagnverkstad i Kiruna. Där har den renoverats till nyskick och är nu tillbaka på hemmaplan i Luleå. Vagnen finns till beskådan på bästa plats längs Storgatan i Luleå Centrum under hela sommaren, sedan körs den till Norrbottens Järvägsmuseeum i Karlsvik där den hör hemma.

Renoveringen och den centrala placeringen av Malmvagnen SNJ 101 ska ses om en viktig symbol inom ramen för Luleås 400-års firande och vad LKAB:s verksamhet har betytt för Luleå under Malmbanans transporter av malm de senaste 133 åren.

Redan vid sextiden på onsdag morgon lastades den gamla och nyrenoverade malmvagnen SNJ 101 från år 1888 av på Storgatan i Luleå. Välkomstkommittén bestod av medlemmar från föreningen Malmbanans vänner som driver Norrbottens Järnvägsmuseum i Karlsvik.

Malmvagnen står på en räls som är lika gammal som vagnen. På rälsen och vagnen står ”SNJ”, som ska utläsas ”Sveriges och Norges Järnväg”.
–Malmbanans vänner tog kontakt med LKAB-ledningen och fick gehör för idén att renovera och ställa ut vagnen på Storgatan i samband med firandet av Luleå 400 år, säger Jan Bergsten i föreningen.

Kollegorna Göran Johansson och Ove Nutti på vagnverkstaden MTAB i Kiruna som båda gillar gammal teknik har ägnat våren åt att återställa den gamla malmvagen från 1888 till originalskick. Bland annat har den penselmålats med fyra lager linoljefärg i svart och grått.

— Verkstadsfolket hos LKAB Malmtrafik har gjort ett gediget arbete. Moderniseringar har rensats bort och annat har ersatts med ursprungliga delar. En del har nytillverkats, till exempel har bromsaren fått tillbaka sin pall. Nu är vagnen en pärla, säger Per-Erik Holmberg, ordförande i Malmbanans Vänner.

Malmens väg från gruva till kust

I Malmfälten finns LKAB och en av världens rikaste järnmalmsfyndigheter. Malmen har varit känd sedan mitten av 1600 talet och i den tidiga historien kördes järnmalmen med ren och akkja till järnbruken runt om i länet. Malmen förädlades till främst tackjärn och stångjärn. Bruken i närområdet fanns i bland annat i Råne älvdal Avafors, Melderstein, Selet och Törefors.

Under åren 1888 til 1925 användes den gamla modellen av malmvagnar, likt den som nu visas på Storgatan i Luleå, för transporterna. Malmvagnar som när de anlände med båt från England till Luleå 1886 blev en så stor järnvägsnyhet att de visades upp som en världssensation på världsutställningen i Paris år 1889.

Axplock i historien

1888 Engelsmännen införde Europas starkaste ånglok längs järnvägen mellan Kiruna och Luleå. Det första malmtåget från Malmfälten anlände till Luleå och den första malmbåten, S/S Newcastle i den då nya malmhamnen på Svartön i Luleå.

1892 Malmbanan Luleå-Malmberget godkänns för trafik efter upprustning. SJ inför nya treaxliga vagnar, Mas, med 35 tons lastkapacitet. Ett malmtåg bestod då av 21 vagnar och två lok.

1923 Elektrifieringen av Malmbanan blir klar på hela sträckan Luleå-Narvik.

1940 Norrbottens Järnverk AB, NJA, bildas. Verksamheten överfördes 1978 till det då nybildade SSAB. 

1941
Staten beslutar om att börja producera tackjärn i Luleå. De två elektrostålugnarna börjar användas mellan 1943-45.

1951 Den första masugnen tas i drift I Luleå.

1965 LKAB firar 75-årsjubileum och inviger ytterligare en ny hamn i Luleå

1997 En experimentmasugn för produktutveckling uppförs i Luleå.

2001 IORE-loken tas i drift på Malmbanan.

2021 I dag har LKAB 17 IORE-lok, världens starkaste lok, i drift. Loken är designade för extremt tunga tågtransporter och ett enda tågsätt transporterar så mycket som 6 800 ton järnmalmsprodukter. De imponerande tågsätten är 750 meter långa, har 68 vagnar och en lastkapacitet på 100 ton per vagn.

Luleå och Narvik viktiga utposter för malmtransporterna

Transporten av LKAB:s järnmalmsprodukter sker på den 50 mil långa Malmbanan och Ofotenbanen. Från Narviks hamn i nordväst till Luleå hamn i sydöst sammanlänkar Malmbanan verksamhetsorterna med hamnarna.

LKAB trafikerar Malmbanan året runt och varje dag avgår tio tåg till Narviks hamn och fem till Luleå hamn. Malmhamnen i Luleå är isfri omkring sju månader om året och med närheten till många av de europeiska kunderna är transportvägen från hamn till kund relativt kort. Hamnen har en kapacitet på 8 miljoner ton per år.

LKAB är en förkortning av gruvbergen i Kiruna, Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Eva Sundgren, Malmbanans vänner, Frank Rizo. Källor: LKAB och SSAB

Logotyp