Hans Englund - saknad av oss alla

Hans Englund har lämnat oss efter en tids sjukdom och vi på Luleå kommun saknar honom oerhört. Många Luleåbor känner honom som den som har berikat Luleåbornas vintervardag i 30 år genom de fantastiska isdjuren i stadsparken.

– Vi känner alla en stort saknad, säger Anna-Marita Johansson, sektionschef parkdrift Luleå kommun.


Hans Englund skapade Luleås isdjur tillsammans med sina kollegor under åren 1986-2015. Alla med Hans fantastiska kunskap och känsla för detaljer.

Hans Englund har jobbat 45 år på kommunens parkavdelning och är mest känt för isdjuren i stadsparken som han skapade med sitt team varje vinter under 30 års tid.

Bävern var hans sista skapelse år 2015. Beslutet att sluta med isdjuren kom då Hans fick problem i lederna av att arbeta med det kalla materialet.

konstnär vid snöskulptur

Hans Englund lägger hand på sista isdjuret, bävern. Bilden togs i januari 2015.

FAKTA

Text: Anita Sundberg

Bild: Luleå kommun

07 juli 2020

Logotyp