Hertsöbornas röster om framtida bibliotek, fritidsgård och sporthall

En större sporthall, ett bibliotek som också fungerar som mötesplats och mer plats på fritidsgården när Hertsön ska växa. Det var önskemålen från Hertsöborna som deltog på medborgardialogen om områdets nya mötesplatser.

När den nya skolan på Hertsön byggs ska också ett nytt bibliotek samt en ny fritidsgård och sporthall byggas. Politikerna i kultur-och fritidsnämnden kallade igår till medborgardialog för att få Hertsöbornas röster om sina nya mötesplatser.

– Det var superroligt att få höra alla kloka tankar. Nästa steg är att åka till fritidsgården för att fånga upp vad ungdomarna tycker. Rösterna tar vi med oss in i arbetet med att ta fram bibliotek, fritidsgård och sporthall, säger Emmeli Nybom (S), ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Medborgardialogen hölls helt digitalt under tisdagskvällen.

”Gör det jäkla bra!”

Totalt deltog ett 30-tal personer i medborgardialogen, varav många var politiker från nämnden som fanns på plats för att lyssna. På grund av pandemin blev mötet helt digitalt och komplett dokumentation av dialogen finns här på kommunens webb. Länk till annan webbplats.

Här är några av synpunkterna som framfördes:

Biblioteket

– Ska vara en mötesplats, gärna med mer yta än idag så att större grupper får plats och flera aktiviteter kan hållas samtidigt.

– Ett kulturcentrum för föreläsningar, film, författarbesök. Ska locka alla åldrar med bra programpunkter.

– Biblioteket kan fungera som servicepunkt och hjälpa till med fler saker än idag.

Sporthallen

– Vi behöver en dubbelhall för att rymma fler aktiviteter. Där man kan ha match i ena halvan och samtidigt andra aktiviteter i andra halvan.

– Gärna bra läktare och utrymme för fikaservering.

– Kanske utskjutbara läktare för att maximera golvytan. Måste man välja mellan läktare och golvyta är golvytan viktigast.

– Vore bra med aktiviteter för äldre i hallen också, inte bara för barn och unga. Exempelvis gymnastik till musik.

Fritidsgården

– Personalen gör det jäkla bra i dag! Det viktiga är att gården får ligga kvar i centrum nära skolan och sporthallen.

– Det är viktigt att ni lyssnar in ungdomarna innan ni bestämmer något.

– Hertsön ska växa och då behöver vi större yta på fritidsgården också.

– Fritidsgården skulle kunna vara öppen även på dagtid för skolans elever. Viktigt att unga får träffa andra vuxna än lärare och föräldrar.

Just nu pågår idéskedet i hela byggprocessen, här kommer synpunkterna från Hertsöborna tas i beaktning. Innan sommaren ska en beställning läggas på den nya skolan, biblioteket, fritidsgården och sporthallen.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Viveka Österman och Therese Hedman

Logotyp