Hertsön blir prioriterat område

I höstas genomförde Luleå kommun och polisen en trygghetsdialog på Hertsön. Efter den har man beslutat att Hertsön ska vara ett prioriterat område för att utveckla brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Hertsön är även det område där en ny metod för detta arbete används först.

Trygghetsdialogen genomfördes digitalt mellan 20 augusti och 9 september. Invånarna kunde markera och kommentera platser på en karta över Hertsön och ett distansmöte hölls med polisen, tjänstemän och politiker.

Trygghetsmätningarna som gjorts sedan 2006 visar en positiv utveckling för Hertsön fram till 2019, då en viss försämring uppmättes. Informationen från höstens dialog visar tydligare vad som pågår på olika platser inom Hertsön och var de boende har uppfattat störningar, som kan handla om bruk av narkotika och alkohol, skadegörelse eller buskörning.

Många hertsöbor tog tillfället i akt att markera på trygghetskartan.

Trygghetsöverenskommelse ska utvecklas

Hertsö centrum är uppskattat för god tillgång till service och aktivitet. Men främst kvällstid, främst i och kring gallerian upplever många otrygghet då de ibland har observerat personer med någon form av substanspåverkan.

– På Hertsön pågår ett samarbete mellan ICA, Luleå kommun och lokalpolisområde Luleå-Boden. Det är en trygghetsöverenskommelse där utgångspunkterna initialt har varit stölder som sker på ICA och hur vi tillsammans kan bidra till ökad trygghet i och kring butiken. Samtliga parter är överens om att samarbetet har bidragit till en positiv utveckling, men att mer kan göras och därför ska trygghetsöverenskommelsen ses över under 2021 för att utvecklas, säger Andreas Jönsson, demokratistrateg på Luleå kommun.

Kommunen och polisen har också kommit överens om en ambition att öka samverkan med näringslivet och civilsamhället i kommunen, för att utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Hertsön blir nu först ut med att se hur vi kan utveckla den samverkan i kommunens bostadsområden.

Hertsön först ut för ny metod

Under vintern 2021 startar arbetet med att fullfölja kommunfullmäktiges beslut om Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Det kommer att startas upp på Hertsön för att därefter spridas till hela kommunen.

– EST är en metod som syftar till att effektivisera det kunskapsbaserade situationella trygghetsskapande arbetet genom samverkan och samordning mellan kommun, polis och andra aktörer. Hertsön blir först ut i Luleå kommun vilket känns oerhört positivt då det finns ett stort engagemang hos hertsöborna att utveckla och bidra till sitt område. Vi återkommer med hur du som boende på Hertsön kan bidra till detta, säger Stefan Ström, kommunpolis.

EXEMPEL UR TRYGGHETSKARTAN

  • Området kring ridhuset är omtyckt, men ryttare känner sig otrygga på grund av skoterförare och skoterförare känner sig otrygga på grund av ryttare och hästar.
  • Kolonilottsområdet är omtyckt, men vissa känner oro för inbrott och skadegörelse. Det upplevs också mörkt och slyigt efter Gamla Lövskärsvägen.
  • Området kring gamla Konsum upplevs av många som otryggt och mörkt.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Svedjeholm

Bild: Luleå kommun

Logotyp